Kardiológia

Cím
1145
Budapest
Róna u 196-212
Telefonszám, mellék
Információ

A Kardiológia Osztály új osztály az Uzsoki Kórház történetében. Az elmúlt években az I. Belgyógyászati osztály foglalkozott döntően a kardiológiai betegekkel, mely kezdetétől fogva az Uzsoki Kórház egyik meghatározó osztálya volt. Sok évtizedes története során számos neves osztályvezető főorvos irányítása alatt működött.
2016-ban a hagyományos, non-invazív ellátás mellett, új szakorvosok bevonásával, megindult az invazív kardiológiai ellátás; az osztályon belül egy kardiológiai részleg jött létre, mely megcélozta a kerület lakosainak teljes körű kardiológia ellátását. Ennek folyamataként 2018-ban jött létre a jelenlegi, önálló kardiológiai osztály, mely 36 db osztályos és 6 db intenzív kardiológiai ággyal rendelkezik. Az osztály 5 részlegre tagolódik: osztályos fekvőbeteg részleg, intenzív kardiológiai őrző, szívkatéteres labor, szív ultrahang (echocardiographia) labor és kardiológiai ambulancia.
Szívkatéteres laborunkban évente kb. 1500 beteget látunk el, valósan a jelenleg használt legmodernebb eszközökkel: intravascularis ultrahang, rotablator, FFR mérés, intraaortikus ballon pumpa, valamint a felhasznált eszközök, stentek. 2016-18 között az országban a legmagasabb arányban használunk fel gyógyszerkibocsájtó stenteket. Fokozatos fejlesztések eredményeként a budapesti infarktus ügyeleti rendszer részeként osztályunk végzi el nappal a XIV. kerületi akut infarktusos betegeket szívkatéteres vizsgálatát.  Kiemelt kardiológia osztályként, 2b szinten látjuk el a kerület lakosságát. Az invazív centrum beindulásával az osztály további fejlesztése is elkezdődött.
A kardiológia intenzív részlegünk (koronária őrző) a kiemelt elvárásoknak megfelelően van felszerelve. A szakma fejlődősének megfelelően folyamatos fejlesztéseket végzünk mind a beavatkozások jellegében, mind az ehhez kapcsolódó eszközparkban.
Osztályunk egyre nagyobb részt vállal a Semmelweis Egyetem graduális és posztgraduális képzésében. 2018-tól azon kevés osztály közé tartozunk, amely echocardiographias oktató központ lett. Újonnan létrehozott echocardiographias laborunkban az ország szakorvosainak oktatása, továbbképzése (TTE, TEE) folyik a hagyományos és legmodernebb 3D ultrahangokkal (osztályunkon 6 szívultrahanggal rendelkezik).
Szakdolgozó szinten részt vállalunk felkészítésben és vizsgáztatás folyik alapfokú nővérképzésben, szakápolói képesítés megszerzésében.
Osztályunkon folyamatosan részt vesz nemzetközi vizsgálatokban.
Évi több alkalommal tartunk továbbképző előadásokat a XIV. és szomszédos kerületek háziorvosainak és szakorvosainak, szoros munkakapcsolatot kialakítva velük. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk az alap és szakellátás közti munkakapcsolat fejlesztését.
A megnövekedett osztályos és ambuláns tevékenység miatt bővítettük az ambulanciánk kapacitását, megduplázva a rendelési időt és ehhez kapcsolódó eszközöket. Ambulanciánk az International Medicine Service-el együttműködve elindította a trensztelefonikus EKG monitor rendszerét. A rendszer a legmodernebb eszközök segítségével az osztályról távozott, vagy ambulancián kezelt betegek otthoni megfigyelését, diagnosztizálását teszi lehetővé. Folyamatban van a háziorvosokkal történő EKG rendszer kiépítése is.
Végezetül meg kell említeni az osztály szerepét az onko-kardiológiában. 2016-ban az osztályon megalakult magyaroszágon az első onko-kardiológiai központ. 2016-ban hivatalosan is megalakult számos kiváló hazai onkológus és kardiológus közreműködésével a kardio-onkológiai munkacsoport, melyben az osztály orvosainak kiemelkedő szerepe volt. Osztályunk folyamatos ellátást és szűrést biztosít az onkológiai betegek gondozásában.

Nővérek:
Kővári Éva - osztályvezető ápoló 
Fónadné Králl Andrea - osztályvezető ápoló helyettes                    

Abdelhasken Rebeka, Bozsonyik Bernadett, Dudinszky Tünde, Hidasi Istvánné, Juhász Antónia, Kiszlinger Erika, Kenderesi Éva, Molnár Erika, Muzsik Bianka, Müllerné Major Mária, Pálinkás Katalin, Szabó Gabriella, Silye-Herczeg Melinda, Szőcs Erzsébet, Tarbai Tímea

Kardiológiai őrző nővérei: Bátai Zita, Fekete Tiborné, Grünfelder Henriett, Götz Tímea, Kántor Zoltán, Kovács Norbert, Kovács Zsanett, Nagy Noémi, Nagy Viktória, Pataki Mária, Szabó Györgyi, Takácsné Lőrinczi Ilona, Vízkeleti Anita

Adminisztrátorok: Boross Melinda, Budavári Tímea, Gombos Istvánné, Wágner Gabriella

Kardiológiai ambulancia: Gajdos Adrienn, Horváth Valéria, Junené Csányi Éva, Majoros Katalin, Mayer Anikó, Siket Andrea, Tóth Angéla

Haemodinamikai labor:
Dr. Szokol Miklós főorvos
Gábos Jolán vezető asszisztens
Kalmár Viktória, Kocka Lilla Dóra, Nagy Mariann, Szegvári Krisztina, Csorba László, Nagypál Attila

Kapcsolódó orvosok