Múlt és jelen

Kórházunk a múltban

A 20. század elején a társadalombiztosítottak hospitalizációja bérelt kórházi ágyakon történt. A fizetőképes betegekre orientált intézetek még a sebészeti ellátást igénylő betegek felvételét is halogatták. A biztosítottak számának emelkedése azonban egyre fokozta az ellátási gondokat. Az 1927. évi XXI. számú törvény egységes társadalombiztosítást rendelt el, és 1928-ban megalakult az Országos Társadalombiztosító Intézet –(OTI), saját bevételi forrásokkal és irányító önkormányzattal. Az OTI a munkásbiztosítottak igényeinek megfelelő saját kórházat kívánt létesíteni, ezért 1926-ban megvásárolta az Uzsoki utca 29. (eredetileg Jókai utca 29.) szám alatti zsidó leányárvaház épületét. Az 1901-ben Ullmann Sándor tervei szerint létesült, 14.000 m2 alapterületű épület négy sarkán műtőket, kezelőket és 20-30 ágyas kórtermeket hoztak létre. A Központi Kórházat 1927. május 18-án nyitotta meg a kormányzó, 405 ággyal. Az első igazgató Dr. Lévai József sebész főorvos, udvari tanácsos volt 1929-ig.

A sebészeti osztály keretében 50 ágyon traumatológiai betegeket láttak el. Emellett röntgenosztály, kémiai laboratórium, fizikoterápia, patológia és gyógyszertár működött az intézményben. 1930-ban Dr. Tasnády-Székely Béla nőgyógyász főorvos nyert igazgatói kinevezést, aki a kornak megfelelő fejlesztéseket végzett a sürgős megnyitásból adódó hiányosságok felszámolására. Kiemelten fejlesztette a műtőket, nagy teljesítményű autoklávokat, olajpumpás műtőasztalokat szerzett be, a kéziműszerkészletet kiegészítette, és kisebb kórtermek létesítését kezdte el. 1932-ben 14 ággyal onkoradiológiai szakambulancia létesült. Az intézet nagy műtéteket is vállalt, és évek alatt jó hírnévre tett szert. Megtervezték az önálló Baleseti Kórház épületét is, melyet végül 1940-ben megnyitottak, az Uzsokiból pedig áthelyezték a traumatológiát a Fiumei úti kórházba.

A II. világháború alatt a kórház önkormányzati jogát felfüggesztették, és állami irányítás alá vették. Budapest ostroma alatt az Uzsoki Kórház szovjet katonai intézményként működött, a polgári betegeket a Telepes utcai iskola épületében kialakított 40 ágyas szükségkórházban ápolták. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány visszaállította a pénztár önkormányzati jogát, így megindulhatott a gyors helyreállítás Dr. Ambrus Pál, majd Dr. Halász István főorvosok igazgatói irányítása alatt. 1948-1957-ig Dr. Farkas Károly patológus főorvos igazgatta az intézményt.

A költségvetési gazdálkodásra történő áttérés lelassította a fejlődést. Az államosítás az egyházi intézményeket is érintette, így az Amerikai út 55. alatti zsidó szeretetkórház 125 ágyas tüdőgyógyászatát az Uzsokihoz csatolták. 1957-ben Dr. Szántó Sándor tüdőgyógyász főorvost nevezték ki igazgatóvá. Az intézményvezetés sikerét az épület belső felújítása, a műszerpark bővítése, sugárforrás létesítése, új központi labor kialakítása, a főépület kapacitásának növelése emeletráépítéssel, valamint a Mexikói út 67. alatt ortopédia és utókezelő létesítése bizonyította. További fejlődést jelentett az ideggyógyászati osztály megnyitása, a szemészeti ambulancia létesítése és az intenzív terápiás osztály kialakítása. 124 ággyal belgyógyászati pavilon létesült, az ortopédia traumatológiai profillal bővült. Az intézmény mindenkori történetének egyik legsikeresebb vezetője 1975-ben vonult nyugdíjba.

1976-1977-ig Dr. Sinkovits Mátyás korábbi szakrendelő-vezető volt a kórház igazgatója. A fekvő- és a járóbeteg-ellátás vezetését 1977. január 1-jén egyesítették. A szakrendelő vezetését Dr. Schindler Jenő, az üzemorvosi vezetést Dr. Koffler Sándor főigazgató-helyettesek látták el. 1977-1982-ig Dr. Vidosfalvy Magda igazgatása alatt egyesítették a sebészeti osztályokat, megindult az érsebészeti tevékenység. Az intenzív osztály bővítése, az onkológiai ambulancia építése és az új sugárforrás telepítése jelentős haladást képviselt. A Hungária körút 167. alatti szociális otthonból 40 ágy mint utókezelő a kórház irányítása alá került.

1982-1990-ig Dr. Szendrényi János főorvos vezette a kórházat. Megtörtént a sebészeti, gégészeti, nőgyógyászati és urológiai műtők korszerűsítése, endoszkópos labor, dializáló állomás, gyermek ortopédia, nívós szemészeti ambulancia és mammográfiai vizsgáló létesült. Igen nagy lépést jelentett a háromszintes onkoradiológiai hotel, továbbá az ide telepített kezelő építése. A Hungária körút 177. alatti háromszintes épületben krónikus belgyógyászati rehabilitációs osztályok nyíltak. Elkészült az Örs vezér téri szakrendelő. Automata sterilizáló gépek, kémiai és hematológiai automaták, valamint az ultrahang-diagnosztika bővítése jelezte a haladást az orvostechnika területén.

A rendszerváltás szakmapolitikai változásai és követelményei kórházunkban is új helyzetet teremtettek. 1990-ben Dr. Szegedy László ideggyógyász főorvost választották igazgatónak, aki feladatát a neurológiai osztály vezetése mellett látta el. A szakmai terület fejlődését az izotópdiagnosztikai osztály, az angiográfiás labor, a központi sterilizáló állomás és a sugárforrások korszerűsítése, az after loading működtetése jelezte. A sebészeti-érsebészeti osztályon egyre népszerűbbek lettek az endoszkópos műtétek. A kórházi területhiány és zsúfoltság, az infrastruktúra elaggott és korszerűtlen volta egyre nyilvánvalóbban a fejlesztés és a hatékony betegellátás effektív akadályává vált. E nehéz helyzetben a Fővárosi Önkormányzat szakmai vezetése elfogadta az intézményvezető jogos és helyes törekvését, mely az intézmény teljes körű rekonstrukcióját irányozta elő. Ebben az évben igen sikeres igazgatói munka után Dr. Szegedy László nyugdíjba vonult. Dr. Golub Iván belgyógyász osztályvezető főorvost független főigazgatói pályázat nyerteseként nevezték ki az intézet élére. Gazdasági igazgatónak Kálmánné Juhász Ilonát, orvosigazgatónak Dr. Varga Józsefet, ápolási igazgatónak Horváthné Zsedényi Máriát kérte fel, akik jelentõs intézményi támogatottságot élveztek. Az orvosigazgató-helyettes Dr. Bottyán Erik lett, aki egyben az intézmény minőségügyi rendszerének felelőseként kezdettől irányította a kórházi minőségügyi rendszer kiépítését. Dr. Golub Iván főigazgatóként 2012. december 1-jén vonult nyugdíjba.

2012. december 1-től az intézmény főigazgatói pozícióját dr. Ficzere Andrea tölti be.

Kórházunk a jelenben

Az Uzsoki Utcai Kórház ma 17 gyógyító, 4 diagnosztikus osztállyal, számos részleggel működik 3 telephelyen. 
Az Uzsoki utcai főépületben találhatók a szemészeti, sebészeti, nőgyógyászati-szülészeti, fül-orr-gégészeti, orthopédiai-traumatológiai, urológiai, ideggyógyászati, az I. és III. belgyógyászati, radiológiai, patológiai és izotópdiagnosztikai osztályok.
Külön épületekben működik az onkoradiológiai, a II. belgyógyászati és a tüdőgyógyászati osztály, valamint a központi laboratórium. Önálló telephelyen, a Hungária körút 167-169. szám alatt működnek az I. és II. belgyógyászati-rehabilitációs osztályok és a krónikus belgyógyászati osztály.
A tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás, valamint az onkológiai gondozó az Amerikai út 50. szám alatt található.