Múlt és jelen

Kórházunk a múltban

A 20. század elején a társadalombiztosítottak hospitalizációja bérelt kórházi ágyakon történt. A fizetőképes betegekre orientált intézetek még a sebészeti ellátást igénylő betegek felvételét is halogatták. A biztosítottak számának emelkedése azonban egyre fokozta az ellátási gondokat. Az 1927. évi XXI. számú törvény egységes társadalombiztosítást rendelt el, és 1928-ban megalakult az Országos Társadalombiztosító Intézet –(OTI), saját bevételi forrásokkal és irányító önkormányzattal. Az OTI a munkásbiztosítottak igényeinek megfelelő saját kórházat kívánt létesíteni, ezért 1926-ban megvásárolta az Uzsoki utca 29. (eredetileg Jókai utca 29.) szám alatti zsidó leányárvaház épületét. Az 1901-ben Ullmann Sándor tervei szerint létesült, 14.000 m2 alapterületű épület négy sarkán műtőket, kezelőket és 20-30 ágyas kórtermeket hoztak létre. A Központi Kórházat 1927. május 18-án nyitotta meg a kormányzó, 405 ággyal. Az első igazgató Dr. Lévai József sebész főorvos, udvari tanácsos volt 1929-ig.

A sebészeti osztály keretében 50 ágyon traumatológiai betegeket láttak el. Emellett röntgenosztály, kémiai laboratórium, fizikoterápia, patológia és gyógyszertár működött az intézményben. 1930-ban Dr. Tasnády-Székely Béla nőgyógyász főorvos nyert igazgatói kinevezést, aki a kornak megfelelő fejlesztéseket végzett a sürgős megnyitásból adódó hiányosságok felszámolására. Kiemelten fejlesztette a műtőket, nagy teljesítményű autoklávokat, olajpumpás műtőasztalokat szerzett be, a kéziműszerkészletet kiegészítette, és kisebb kórtermek létesítését kezdte el. 1932-ben 14 ággyal onkoradiológiai szakambulancia létesült. Az intézet nagy műtéteket is vállalt, és évek alatt jó hírnévre tett szert. Megtervezték az önálló Baleseti Kórház épületét is, melyet végül 1940-ben megnyitottak, az Uzsokiból pedig áthelyezték a traumatológiát a Fiumei úti kórházba.

A II. világháború alatt a kórház önkormányzati jogát felfüggesztették, és állami irányítás alá vették. Budapest ostroma alatt az Uzsoki Kórház szovjet katonai intézményként működött, a polgári betegeket a Telepes utcai iskola épületében kialakított 40 ágyas szükségkórházban ápolták. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány visszaállította a pénztár önkormányzati jogát, így megindulhatott a gyors helyreállítás Dr. Ambrus Pál, majd Dr. Halász István főorvosok igazgatói irányítása alatt. 1948-1957-ig Dr. Farkas Károly patológus főorvos igazgatta az intézményt.

A költségvetési gazdálkodásra történő áttérés lelassította a fejlődést. Az államosítás az egyházi intézményeket is érintette, így az Amerikai út 55. alatti zsidó szeretetkórház 125 ágyas tüdőgyógyászatát az Uzsokihoz csatolták. 1957-ben Dr. Szántó Sándor tüdőgyógyász főorvost nevezték ki igazgatóvá. Az intézményvezetés sikerét az épület belső felújítása, a műszerpark bővítése, sugárforrás létesítése, új központi labor kialakítása, a főépület kapacitásának növelése emeletráépítéssel, valamint a Mexikói út 67. alatt ortopédia és utókezelő létesítése bizonyította. További fejlődést jelentett az ideggyógyászati osztály megnyitása, a szemészeti ambulancia létesítése és az intenzív terápiás osztály kialakítása. 124 ággyal belgyógyászati pavilon létesült, az ortopédia traumatológiai profillal bővült. Az intézmény mindenkori történetének egyik legsikeresebb vezetője 1975-ben vonult nyugdíjba.

1976-1977-ig Dr. Sinkovits Mátyás korábbi szakrendelő-vezető volt a kórház igazgatója. A fekvő- és a járóbeteg-ellátás vezetését 1977. január 1-jén egyesítették. A szakrendelő vezetését Dr. Schindler Jenő, az üzemorvosi vezetést Dr. Koffler Sándor főigazgató-helyettesek látták el. 1977-1982-ig Dr. Vidosfalvy Magda igazgatása alatt egyesítették a sebészeti osztályokat, megindult az érsebészeti tevékenység. Az intenzív osztály bővítése, az onkológiai ambulancia építése és az új sugárforrás telepítése jelentős haladást képviselt. A Hungária körút 167. alatti szociális otthonból 40 ágy mint utókezelő a kórház irányítása alá került.

1982-1990-ig Dr. Szendrényi János főorvos vezette a kórházat. Megtörtént a sebészeti, gégészeti, nőgyógyászati és urológiai műtők korszerűsítése, endoszkópos labor, dializáló állomás, gyermek ortopédia, nívós szemészeti ambulancia és mammográfiai vizsgáló létesült. Igen nagy lépést jelentett a háromszintes onkoradiológiai hotel, továbbá az ide telepített kezelő építése. A Hungária körút 177. alatti háromszintes épületben krónikus belgyógyászati rehabilitációs osztályok nyíltak. Elkészült az Örs vezér téri szakrendelő. Automata sterilizáló gépek, kémiai és hematológiai automaták, valamint az ultrahang-diagnosztika bővítése jelezte a haladást az orvostechnika területén.

A rendszerváltás szakmapolitikai változásai és követelményei kórházunkban is új helyzetet teremtettek. 1990-ben Dr. Szegedy László ideggyógyász főorvost választották igazgatónak, aki feladatát a neurológiai osztály vezetése mellett látta el. A szakmai terület fejlődését az izotópdiagnosztikai osztály, az angiográfiás labor, a központi sterilizáló állomás és a sugárforrások korszerűsítése, az after loading működtetése jelezte. A sebészeti-érsebészeti osztályon egyre népszerűbbek lettek az endoszkópos műtétek. A kórházi területhiány és zsúfoltság, az infrastruktúra elaggott és korszerűtlen volta egyre nyilvánvalóbban a fejlesztés és a hatékony betegellátás effektív akadályává vált. E nehéz helyzetben a Fővárosi Önkormányzat szakmai vezetése elfogadta az intézményvezető jogos és helyes törekvését, mely az intézmény teljes körű rekonstrukcióját irányozta elő. Ebben az évben igen sikeres igazgatói munka után Dr. Szegedy László nyugdíjba vonult. Dr. Golub Iván belgyógyász osztályvezető főorvost független főigazgatói pályázat nyerteseként nevezték ki az intézet élére. Gazdasági igazgatónak Kálmánné Juhász Ilonát, orvosigazgatónak Dr. Varga Józsefet, ápolási igazgatónak Horváthné Zsedényi Máriát kérte fel, akik jelentõs intézményi támogatottságot élveztek. Az orvosigazgató-helyettes Dr. Bottyán Erik lett, aki egyben az intézmény minőségügyi rendszerének felelőseként kezdettől irányította a kórházi minőségügyi rendszer kiépítését. Dr. Golub Iván főigazgatóként 2012. december 1-jén vonult nyugdíjba.

2012. december 1-től az intézmény főigazgatói pozícióját dr. Ficzere Andrea tölti be.

Kórházunk a jelenben

A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház ma 17 gyógyító, 4 diagnosztikus osztállyal, számos részleggel működik 3 telephelyen. 
Az Uzsoki utcai főépületben találhatók a szemészeti, sebészeti, nőgyógyászati-szülészeti, fül-orr-gégészeti, orthopédiai-traumatológiai, urológiai, ideggyógyászati, az I. és III. belgyógyászati, radiológiai, patológiai és izotópdiagnosztikai osztályok.
Külön épületekben működik az onkoradiológiai, a II. belgyógyászati és a tüdőgyógyászati osztály, valamint a központi laboratórium. Önálló telephelyen, a Hungária körút 167-169. szám alatt működnek az I. és II. belgyógyászati-rehabilitációs osztályok és a krónikus belgyógyászati osztály.
A tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás, valamint az onkológiai gondozó az Amerikai út 50. szám alatt található.

2013-ban az Onkoradiológiai osztályon befejeződött a KMOP pályázat útján elnyert EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés. A régi lineáris gyorsító felújítása mellett 2 darab új lineáris gyorsító berendezést, 1 db CT szimulátort és 1 db Afterloader berendezést helyeztünk üzembe. Még ebben az évben 8 ágyas posztoperatív őrzőt alakítottunk ki, az Ortopéd-traumatológia 12 ágyas szeptikus részleggel és szeptikus műtővel bővült, és a betegek igényeire reagálva VIP osztály kezdte működését. Bevezettük a MediVIR vezetői információs rendszert, valamint elindult a kórház informatikai modernizálása, amely folyamat azóta is zajlik (számítógépek, hálózati eszközök, szerverek beszerzése, smart megoldások bevezetése, stb.). Májtumoros betegek számára online konzíliumot adnak az Onkosebészeti osztály orvosai, ill. sikeresen működik a zuglói betegek otthoni monitorozása. A Tüdőgondozóban jelenleg is népszerű a több évvel ezelőtt elindított programunk, amely a dohányzásról való leszoktatást támogatja (TÁMOP 6.1.2).

2013-2015 között 64 szeletes CT-vel, 3 Teslás MRI-vel, DSA készülékkel, 2 digitális röntgen géppel 2018-ban egy mammográfiával modernizáltuk a Radiológiai Osztályt.

2014-ben elnyertük a „Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza” címet, és annak köszönhetően, hogy a kollégák nagy számban és magas színvonalon végeznek klinikai kutatásokat, a Pfizer cég 2014-ben „Inspire site” minősítést adott intézményünknek. A Medicina Top 200 kiadvány és a Magyar Kórházszövetség által koordinált versenyben két alkalommal (2014, 2015) lettünk az év kórháza a fővárosi, illetve a nagy megyei kórházak kategóriájában.

2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Családbarát munkahely” címet kaptuk, valamint a helyi önkormányzattal a Zuglói Egészségmegőrző Modell közös lebonyolításáról szóló stratégiai megállapodást kötöttünk. 2016-ban hazánkban elsőként Onkokardiológiai endovaszkuláris centrumot hoztunk létre, amelynek legfontosabb működési egysége a hemodinamikai intervenciós labor. 

2015 óta járunk élen a várólista program megvalósításában, országos szinten messze az Uzsoki Utcai Kórházban történik a legtöbb csípő-, és térdprotézis beültetés (évente 2500-3000 db.), de a program keretein belül a szemészet is jelentős mennyiségű szürkehályog műtétet végez. 

2017-ben pályázat útján elnyert támogatásból CATO rendszerrel működő, az onkológiai betegek ellátását, illetve a személyzet biztonságos munkavégzését segítő infúziókészítő laboratóriumot alakítottunk ki. Az Intézményünkbe érkező betegek, látogatók, valamint dolgozóink gyermekei számára gyermekmegőrzőt hoztunk létre, ahol szakképzett személyzet foglalkozik a kicsikkel. 

2017-ben a kórház pozicionálása szempontjából fontos lépésként heliport épült az intézmény udvarán. Az év folyamán sikeresen pályázatot nyújtottunk be a KEHOP 5.2.11. számú, az Európai Unió által támogatott környezetvédelmet és energiamegtakarítást célzó fotovoltaikus rendszer kialakítására, amelynek munkálatai 2019-ben befejeződtek. 

2017-ben az Uzsoki Utcai Kórház 90 éves fennállásának alkalmából dr. Ficzere Andrea főigazgató két új elismerést „Uzsoki Utcai Kórházért Emlékérmet” és „Uzsoki Gyűrűt” alapított. 
A díjak a Semmelweis napi ünnepségen kerülnek átadásra, amelyet a hagyományteremtő jelleggel minden évben megrendezett Uzsoki bál követ.

Szintén ebben az évben alakítottunk ki egy dolgozói rekreációs épületrészt is, ahol fitness terem, masszázs és szauna áll kollégáink rendelkezésére. 

Intézményünk 2018-tól a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza címet viseli, amely 2022-ben sikeres pályázat után megújításra került. 

2020-2022 első fele a covid-járványról szólt, amely alapjaiban változtatta meg az intézmény életét. Folyamatosan változó körülmények és elvárások között végeztük munkánkat. Osztályok költöztek, kerültek összevonásra, majd nyerték vissza eredeti helyzetüket. Dolgozók kaptak új, a korábbiaktól sokszor nagyon eltérő feladatot, csapatok alakultak és teljesítettek sikeresen a járvány elleni küzdelemben. 
Profin, hatékonyan és végtelenül emberi módon végezték a kórház dolgozói az oltási feladatokat. Mára szerencsére visszaállt a rend, és a megszokott módon, de a járvány során felvértezett tudással látjuk el betegeinket.

Covid idején alakult a IV-es belgyógyászati osztály, amely azóta is mátrix jelleggel fogadja különböző belgyógyászati betegeket.

2018 – 2022 között történt főbb beruházásaink:
•    2018-ban mammográfiás készülék, 
•    2019-ben: többfotonos lineáris gyorsító, C íves képerősítő ortopéd – traumatológiai osztályunk, műtőasztal rendszer ortopéd – traumatológia és sebészeti osztályunk részére,
•    2020-ban egyfotonos lineáris gyorsító, sugárterápiás röntgen, CT szimulátor onkoradiológiai osztályunk részére 
•    2021-ben plazmasterilizáló és autokláv beszerzése a központi sterilizálónkba, valamint C-íves képerősítő II. belgyógyászati osztályunkra, és digitális ultrahang IV-es belgyógyászati osztályunkra.
•    2022-ben autokláv szintén a központi sterilizálónkba, digitális röntgen az Amerikai úti Tüdőgondozónkba és fül-orr- gégészeti osztályunk részére operációs mikroszkóp beszerzése történt.

2021-ben Egészséges Budapest Program keretében intézményünkben 26.700 nm2-re felújítása történt meg KEF által.

Az elmúlt években sok mindent tettünk azért, hogy kollégáinkat és családjaikat munkaidőn túl is segítsük. Igyekezetünk támogatni a mentálisan és fizikálisan kimerült munkatársainkat, hiszen sokakat megviselt a járvány. A kórházi dolgozók gyermekeinek rendszeresen szervezünk nyári táboroztatást, a családoknak pedig balatoni üdülést.