Címek és telefonszámok

KÖZPONTI TELEPHELY

Uzsoki utcai főbejárat: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Róna utcai főbejárat: 1145 Budapest, Róna u.196-212.

+36 (1) 467 3700  

+36 (1) 467 3800

 

ORTOPÉD-TRAUMATOLÓGIAI OSZTÁLY

Előjegyzés a kezelőorvos rendelési napján 10-14 óra közt 

+36 (1) 251 7553

 

Gyógyító osztályaink fontosabb telefonszámai: ITT LETÖLTHETŐ

Postafiók cím:
1426 Bp. 72, Pf. 6
 

 

HUNGÁRIA KÖRÚTI RÉSZLEG

 

1146 Budapest, Hungária krt.167-169.

ÚJRA ELÉRHETŐEK A MEGSZOKOTT TELEFONSZÁMAINK!

Tel.: 384-4103, 384-4104, 384-4106, 384-4110

 

AMERIKAI ÚTI TÜDŐSZŰRŐÁLLOMÁS, ÉS TÜDŐ- ONKOLÓGIAI GONDOZÓ

1145 Budapest, Amerikai út 50.
Tel.: 251-8749, 251-9759 

 

FŐIGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:

+36-1-467-3700/2100, 2200 mellék

E-mail:

foigazgatosag@uzsoki.hu

Minőségirányítási Vezető

Név:

Juhász Árpád

Tel.:

+36-1 467-3709

E-mail:

minoseg@uzsoki.hu

Jogi Iroda

Tel.:

+36-1-467-3700/3749 mellék

E-mail:

jogiiroda@uzsoki.hu

Egészségügyi dokumentáció kikérés:

Tel.:

+36-1-467-3700/3722 mellék

 

Informatikai és Adattárház Osztály

Név:

Kozalik Miklós osztályvezető

Tel.:

+36-1-467-3788

E-mail:

informatika@uzsoki.hu

Üzembiztonsági Iroda

Név:

Vásárhelyi István, munka-, és tűzvédelmi előadó

Tel.:

+36-1-467 3743

E-mail:

vasarhelyi.istvan@uzsoki.hu

Sugárvédelmi Szolgálat

Vezető:

Benedek Tibor

Tel.:

+36-1-467-3800/1041 mellék

E-mail:

benedek.tibor@uzsoki.hu

Sugárvédelmi szakértő:

Rácz Ildikó

Tel.:

+36-1-467-3800/1040 mellék

E-mail:

raczi@uzsoki.hu

Központi Iktató

Szakmai vezető:

Szlovákné Bandula Ilona

Csoportvezető:

Endrődi Szilvia

Tel.:

+36-1-467-3700/1328

E-mail:

iktato@uzsoki.hu

ORVOS IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:

+36-1-467-3700/3872 mellék

E-mail:

orvosigazgato@uzsoki.hu

Kózházhigiénia

Név:

Gőbelné Dr. Pem Teréz vezető főorvos

Tel.:

+36-1-467-3700/3777

E-mail:

pemterez@uzsoki.hu

ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:

+36 1-46737-00/2500, 2600 mellék

E-mail:

apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

Szakoktatás

Név:

Krimmer-Schoblocher Tünde

Tel.:

+36-1-467-3700/3767-es mellék

E-mail:

krimmer.tunde@uzsoki.hu

Név:

Bukodi Edit

Tel.:

+36-1-467-3700/3844-es mellék

E-mail:

bukodi.edit@uzsoki.hu

Szociális Munkás

Név:

Nagyné Albert Nóra

Tel.:

+36-1-467-3700/1734-es mellék

E-mail:

szocialis.munkas@uzsoki.hu

Gyermekváró

Név:

Lőrincz Mária Zsuzsanna

Tel.:

+36-70 199 4123

E-mail:

gyermekvaro@uzsoki.hu

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:

+36-467-3700/2300 mellék

E-mail:

gazdig@uzsoki.hu

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Osztályvezető:

Kovácsné Bajkai Judit

Feladata:

Az intézménytervezéssel, bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással, a gazdálkodás során keletkezett követelések maradéktalan behajtásával, vagyon-nyilvántartással, számvitellel, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal, gazdasági folyamatokba épített ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait végzi a vonatkozó törvényi és jogszabályi, valamint az intézmény saját szabályzataiban foglalt rendelkezések szigorú betartásával. A leltározási feladatok ellátása.

Tel.:

+36-1-467-3760

E-mail:

penzugy@uzsoki.hu

Műszaki és Logisztikai Főosztály

Főosztályvezető:

Szabó Béla

Tel.:

+36-1-467-3814 mellék

E-mail:

szabo.bela@uzsoki.hu

 

Anyaggazdálkodási Osztály

Osztályvezető:

Rebecsák Györgyi

Feladata:

Az Anyaggazdálkodási osztály fő feladata az intézmény folyamatos tevékenységéhez szükséges - az osztály ellátási körébe tartozó - egészségügyi és egyéb anyagok, illetve eszközök, valamint textíliák beszerzésének tervezése, a beszerzés lebonyolítása, figyelembe véve az igényeket és a rendelkezésre álló keretet.

Az Anyaggazdálkodási osztály által megrendelt anyagok és eszközök mennyiségi és minőségi átvétele, tárolása, illetve kiadása az igények alapján.

Tel.:

+36-1-467-3752 mellék

E-mail:

rebecsak.gyorgyi@uzsoki.hu

Műszaki Osztály

Osztályvezető:

Jancsó Ferenc

 

Feladata:


A Műszaki Osztály feladata az Intézmény telephelyein a Kórház működéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása, működtetése és ellenőrzése. Ezen túlmenően részt vesz a Kórház beruházási- felújítási- és fejlesztési terveinek előkészítésében, azok megvalósításában, ellenőrzi, illetve felügyeli a projektek megvalósítását.

 

Tel.:

+36-1-467-3732

E-mail:

jancso.ferenc@uzsoki.hu

Mûszaki ügyintéző:

+36-1-467-3700/2365 mellék

Ellátási Osztály

Osztályvezető:

Bayer Attila

Feladata:

Az ellátási osztály feladatai: 

  • belső és külső szállítási,szállítás - szervezési
  • rendezvény - szervezési és felügyeleti
  • terület- és parkfenntartási tevékenységek

Tel.:

+36-1-467-3771

E-mail:

bayer.attila@uzsoki.hu

 

Finanszírozási és Kontrolling Osztály

Osztályvezető:

Császár Éva

Feladata:

A NEAK finanszírozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását, támogatását végzi és a keretgazdálkodási munka menetének, tervezésének támogatását. Éves- havi TVK terv elkészítése, gazdasági elemzések végzése.

Tel.:

+36-1-467-3790

E-mail:

csaszar.eva@uzsoki.hu

Orvosi Műszergazdálkodási Osztály

Osztályvezető:

Szabó Norbert

Feladata:

Az osztály feladata valamennyi gyógyító, diagnosztikai szolgáltatást végző osztály és egység orvosi gép-műszer, berendezés és kéziműszer igényeinek tervezése és beszerzése, a meglévő géppark javítása, javíttatása, karbantartása, selejtezése, valamint a kapcsolódó raktározási és adminisztrációs (nyilvántartási, beszámolási) tevékenység elvégzése. Az osztály szoros kapcsolatban áll a Kórház összes gyógyító és diagnosztikai szolgáltatást végző egységével, és az ezeket támogató  egységgel, a szakhatóságokkal, valamint a beszállítókkal.

Tel.:

+36-1-467-3801

E-mail:

muszer@uzsoki.hu

 

Humánpolitikai Osztály

Humánpolitikai igazgató:

Kövesi Jánosné

Tel.:

+36-1-467 3757

Humánpolitikai osztályvezető helyettes:

Szirtné Budai Éva

Tel.:

+36-1-467 3759

Humánpolitikai előadók:

+36-1-467 3700 /1087, 1088, 1336, 1172 mellékek

Külső intézményből érkezők ügyintézője, szociális előadó:

+36-1-467 3700/ 1207 mellék

E-mail:

humanpolitika@uzsoki.hu

Feladata:

Az osztály a humánerőforrás gazdálkodás, munkaerő- és bérgazdálkodás mellett a szociális ellátási tevékenységet is végez.