Fül- orr- gége-, fej- nyak- sebészeti osztály

Cím
1145
Budapest
Róna u 196-212
Telefonszám, mellék
Információ

AZ OSZTÁLY FELÉPÍTÉSE, AMBULANCIÁK-ELLÁTÁSI TERÜLET
A Fül-orr-gége, Fej-nyaksebészeti osztály 15 ággyal + 7 onkológiai rehabilitációs ággyal a kórház új manuális tömbjében a „B”épület III. emeletén található. A betegek elhelyezése 5 ágyas  fürdőszobás kórtermek történik. A társalgók és a látogatók fogadása tágas, barátságos, európai színvonalú környezetben történhet. Térítés ellenében az un. VIP osztályon jobban felszerelt 2 ágyas kórtermi elhelyezésre is van lehetőség. A kórteremben TV, hűtőszekrény, internet, mikrohullámú melegítő és széf is van.
Ellátási területünk a XIV. és XV. kerület.  Minden 3. napon akut felvételes ügyeletet adunk a III.,  IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV. és XV. kerület lakosainak, akik betegségükkel háziorvosi szinten és szakrendelői szinten felül sürgős szakorvosi ellátásra, kórházi befekvésre szorulnak (vérző, illetve fulladó betegek).
Ők a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára kerülnek, ahol orvosi vizsgálat történik, és szükség esetén konzíliumkérésként kerülnek a gégészetre.
 

AZ OSZTÁLY SZAKMAI PROFILJA  

 1. 1978 óta profilunk a garat-gégedaganatok komplex ellátása, melyből a sebészeti rész történik nálunk. ( külső „nagyműtétek”, akár szájon keresztüli  LASERES műtétek ).
 2. A sugárkezelés, kemoterápia a kórház területén működő Fővárosi Onkoradiologiai Központban folyik. Együttműködésünk, - az Onkoteam – szoros és folyamatos. A betegek műtéteinél törekszünk a szervmegtartó beavatkozásokra, részleges, de onkologiai szempontból elégséges műtétekre, valamint hozzásegítjük betegeinket a  rehabilitációhoz.
 3. Bőrtumorok kimetszése és szükség esetén plasztikai módszerekkel való pótlása.
 4. Minimal invasiv endoszkópos melléküregsebészet (FESS)
 5. Rutin kisműtétek ( mandula, orrmandula,orrsövény) akár altatásban is.
 6. Hallásjavító infuzios kúrák – akár ambulánsan is.
 7. Krónikus középfülgyulladások műtéti kezelése, hallásjavító beavatkozások.
 8. Az orrlégzést javító, horkoláscsökkentő beavatkozásokon túl  - vagy azokkal egy időben - nagy tapasztalattal, jó eredményekkel  esztétikai korrekciókra is van lehetőség.  Kultúrált környezetben betegeink a lehető legkevesebb időt töltik bent – pl. rutin beavatkozás esetén max. 2 nap.

LÉZERES HANGSZALAGPOLIP MŰTÉT

ENDOSZKÓPOS ORRPOLIP MŰTÉT
 

TUDOMÁNYOS ÉLET, OKTATÓMUNKA
Rendszeres résztvevői és előadói vagyunk a szakmai illetve határterületi szakmai kongresszusoknak és a kórházi . Ezeken a kongresszusokon nem csak orvosaink, de szakdolgozóink rendszeresen előadnak.

KIEMELT TUDOMÁNYOS TÉMÁINK

 1. Szervmegtartó gége és gégegarat sebészet
 2. Garat és szájüregi tumorok sebészete, helyreállító plasztikai beavatkozások
 3. Endonazális funkcionális melléküreg sebészet (FESS)
 4. Endoszkópos lézeres gége sebészet
 5. Beszéd és nyelési funkció rehabilitációjának kérdései a csonkító, szervmegtartó műtétek után
 6. Az „őrszem” nyirokcsomó vizsgálata radiokolloid és gammakamera segítségével
 7. A szédüléses panaszok oki hátterének vizsgálata és kezelése
 8. A hirtelen kialakult és a fokozatosan romló féloldali halláspanaszok hátterének vizsgálata, kezelése
 9. A légcső szűkületeinek műtéti megoldása
   

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE
A fül-orr-gégészet 1927-ben a kórház alapításának évében a 211 ágyas sebészeti osztály részeként 25 ággyal kezdte működését. Önálló osztállyá 35 ággyal 1930-ban vált, Dr. Halász István sebész, fül-orr-gége gyógyász főorvos vezetésével, aki 37 éven át a kórház igazgatói tisztjét is betöltötte.
1964-ben az Uzsoki kórház és a Szövetség utcai kórház összevonása után a már 60 ágyas fül-orr-gégészeti osztály vezetését vette át Dr. Ránky Ernő főorvos Úr. Germán professzor tanítványaként modern szemléletet hozott az osztályra, bevezette az operációs mikroszkóp használatát, nagyszámú nyelőcső és légcső tükrözést végzett, nyelőcső szűkületes betegeket gondozott.
Nyugalomba vonulása után 1978-1986-ig Dr. Czigner Jenő. A Pécsi Orvostudományi Egyetem docense vezette az osztályt , akit innen neveztek ki a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gége Klinikájára tanszékvezető egyetemi tanárrá. Vezetése alatt szakmánk minden területén a legmodernebb szakmai követelményeknek megfelelő szintre fejlesztette osztályunkat, kialakítva az osztály onkológiai profilját és korszerű onkológiai szemléletét, nagy súlyt fektetve a fiatal kollégák képzésére. Úttörő munkát végzett a gégerák funkciómegtartó műtétek kidolgozásában és hazai elterjesztésében. Vezetése alatt kiemelt szerepet kapott az osztály életében a tudományos munka is, melyet minden beosztottjaitól elvárt és abban szívesen segített .
1986-tól Dr. Élő János. az Orvostovábbképző Egyetem docense, később címzetes egyetemi professzora vezette osztályunkat. Kinevezése után 1989-90-ben megtörtént az osztály teljes felújítása és modernizációja, valamint a műtők átépítése, bővítése is .A korábbiakhoz hasonló magas szintű szakmai kihívásnak kellett megfelelnünk. Prof. Dr. Élő János vezetése alatt új Opton operációs mikroszkóp és CO2 lézer beszerzése tette lehetővé a minimálisan invazív endoszkópos mikroszkópos és lézeres gégesebészet bevezetését, melyről az első magyar nyelvű közlemény az Ő tollából jelent meg az Orvosi Hetilapban 1982-ben. Minden új, a betegek gyógyulását és jobb életminőségét eredményező műtéti eljárásnak és kezdeményezésnek teret adott, így vezetésével 1989-ben kezdtük meg új onkológiai profilunk kialakítását, a szájüregi és garat daganatok kiterjesztett műtéteit és a helyreállító,plasztikai sebészeti módszerek alkalmazását.
1990-ben, hazánkban először az Uzsoki utcai kórházban vezettük be dr. Polony István főorvos vezetésével az orrmelléküregek funkcionális endoszkópos műtéti gyógyítását, mely azóta országosan elterjedt és rutinszerűen végzett műtétté vált.
Balatoni Zsuzsanna kollégánk 1994-ben megvédte kandidátusi értekezését és az orvostudományok kandidátusa lett, későbbiekben osztályunk vezető főorvosaként dolgozott 2002-2007-ig. Tagja a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégiumnak, a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete vezetőségének, a Fül-orr-gégegyógyászat szakmai folyóiratunk szerkesztője. Nyolc évig volt a Fej, Nyaksebészeti Szekció titkára is.
A Jet laryngo-és bronchoszkóp, később a flexibilis pharyngo-laryngo és intubáló fiberoszkóp használata sokszor életmentő volt és lehetővé tette a légcsőmetszés elkerülését. Hasonlóan úttörők voltunk és a mindennapi gégészeti műtéti gyakorlat részévé tettük dr. Horváth Emilia főo. vezetésével a perkutan endoszkópos gasztrosztoma képzést (PEG) a várhatóan elhúzódó mesterséges enterális táplálás biztosítására és a nyelési rehabilitáció könnyítésére. Napjainkban nem csak tumoros betegeknél, de neurológiai esetekben is végezzük a jobb életminőséget adó és az otthoni beteg ápolást könnyítő beavatkozást . Ebben országosan is a legnagyobb beteganyaggal rendelkezünk.
1996-ban rekonstrukciós sebészeti ténykedésünk kiegészült a szabad lebenyek mikrovaszkuláris anasztomózissal történő alkalmazásával.
Márciusában költözhettünk az új, európai színvonalú manuális tömb„B” épületének III. emeletére.
Az átköltözést már az osztály új kinevezett vezetője dr. Balatoni Zsuzsanna kandidátus irányította.
Az új helyen a korszerű, tovább fejlesztett műszerpark ( fülészeti mikroszkóp, objektív audiométer- BERA, elektronystagmograf, stroboszkóp) új ambuláns szakrendelések elindítását tette lehetővé.
A leglátványosabb fejlődést az új Audiológiai Állomás kialakítása, a Foniátriai és az Allergológiai Szakambulanciák elindítása hozta. Ezekről már napjaink feladatai között tájékozhatnak részletesen.
Osztályunkat az egészségügyi reform nem hagyta érintetlenül, ágyaink számát sajnálatos módon  22 -re csökkentette.
Osztályunk élére 2008. decemberében dr. Kótai Zsuzsanna főorvost nevezték ki, aki a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete elnökségi és vezetőségi tagja.
2015 -ben a 17 évig korábban itt dolgozott, majd újabb 17 évig a váci Jávorszky kórház gégészetét vezető dr. Görgey Csaba tért vissza  és vette át az osztály vezetését.
Kevés közkórházi osztály büszkélkedhet azzal, hogy orvosai  közül  3 professzori, 9 osztályvezetői, 2 szakrendelés vezetői előmenetel történt.