Szülészet - Nőgyógyászati Osztály

Kényelmi szolgáltatások

Közérdekű információk

Szülésre felkészítő tanfolyamok

Szoptatási tanácsadás

Babafotózás

 

Osztályunkról 

Kétágyas szülészeti kórterem

Négyágyas szülészeti kórterem

Nappali vajúdó

Éjszakai vajúdó

Szülőszoba

Kórterem

Újszülött-osztály

Inkubátor
 

Modern szemléletű és felszereltségű osztályunkon mindazon lehetőségekkel rendelkezünk, amelyek a mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelnek.
Az otthoni környezetet és hangulatot idéző szép egyágyas szülőszobáink biztosítják a modern szülés alatti diagnosztika lehetőségeit. A szülőpárok a szülőszobával már a terhesség alatt megismerkedhetnek. Szülés után az édesanyák gyermekágyas napjaikat együtt tölthetik újszülöttjeikkel "rooming-in" szobáinkban. Igény szerint egyágyas szobában történő elhelyezést tudunk biztosítani.

A 30 ággyal működő újszülött osztályunkon neonatológus orvos felügyelete alatt dolgozó szakképzett gyermekápoló nővérek, valamint magasszintű tárgyi feltételek biztosítják az édesanyák és gyermekeik ellátását. Az édesanyák igényeiknek megfelelően együtt maradhatnak babájukkal egész nap, vagy gurulós kiságyon bevihetik az újszülött osztályra.

A szülésfelkészítő komplex tanfolyam mindenki számára hozzáférhető. Foglalkozásainkon színvonalas előadásokat hallhatnak a szülővé válás biológiájáról, élettani változásokról, lelki folyamatokról és táplálkozási, fogápolási tanácsokat kaphatnak a terhesség és szoptatás idejére.

Napjainkban a változó kor panaszainak kezelése, a csontritkulás és a szív-érrendszeri betegségek megelőzése divatossá vált, egyre nagyobb igény jelentkezik e téren is. Röntgen osztályunkkal és kórházi laboratóriumunkkal együttműködve tudjuk biztosítani a modern nőgyógyászati hormonkezelés legkorszerűbb változatait.
Ambulanciánkon lehetőség van a meddőség okainak felderítésére és kezelésére, valamint teljeskörű nőgyógyászati rákszűrésre, emlővizsgálatra is.

Endoszkópos részlegünkön történnek az ún. laparoszkópos és hiszteroszkópos műtétek, amelyek a hasfal megnyitása nélküli műtéti technikával biztosítják betegeink gyorsabb, enyhébb műtét utáni fájdalommal járó és torzító heg nélküli gyógyulását.
Osztályunk ultrahang laboratóriuma két helységben is működik. 

ACCVVIX-XQ ultrahang készülékünk hasi és hüvelyi vizsgálófejjel felszerelt, színkódolt Doppler-áramlásvizsgálatok végzésére is alkalmas. Nagy számban végzünk terhességi és nőgyógyászati vizsgálatokat az osztály bentfekvői és a vizsgálatra járók számára is, gyógyításuk eredményességét az ultrahangos vizsgálatból nyert információk jelentős mértékben javítják. A teljeskörű diagnosztikát biztosító ultrahangrendeléseinken a várandósság megállapítása után elvégezhetők a szükséges szűrővizsgálatok és követhető a magzat méhen belüli fejlődése. Az ultrahangos képek igény esetén videókazettára is rögzíthetőek.

Osztályunkon pszichológusok biztosítják a hozzánk fordulók tökéletes gyógyulását, gyógyítását. Modern egészségpszichológiai szemlélettel és különböző gyógyulást segítő technikákkal állnak a bentfekvők rendelkezésére. A Zuglói Várandós Központ szervezésében is részt vesznek a védőnő közreműködésével: egyéni és csoportos foglalkozásokon anélkül is részt vehetnek a kismamák, hogy az osztályon feküdnének. Kutatásaikkal a szülésre való felkészítési módszerek hatékonyságát és a várandósság körül előforduló szövődmények pszichológiai hátterét vizsgálják. Az egyéni foglalkozásokra előzetes megbeszélés alapján lehet jelentkezni.

Kényelmi szolgáltatások

Egészségügyi ellátás keretében igénybe vett kényelmi szolgáltatások

Osztályunkon az egy- és kétágyas kórtermeket térítés ellenében lehet igénybe venni. A kórtermekben hűtőszekrény, televízió készülék, mikrohullámú sütő és személyes széfek szolgálják a betegek kényelmét, továbbá az evőeszközöket is az intézmény biztosítja részükre.

A "kényelmi szolgáltatást nyújtó kórtermek" használati díját az  igénybevétel napján,  4 napot előre kell kifizetni. 

Kizárólag számla ellenében fizethet, amit az osztályirodán állítanak ki.

Ha a szoba igénybevétele hétvégére illetve ünnepnapra esik, akkor az első munkanapon kell a használati díjat kiegyenlíteni. 

Az 1 ágyas kórterem térítési díja: 15.000,- Ft/nap 

2 ágyas kórterem térítési díja: 10.000,-Ft/fő/nap                                                                 

2 ágyas kórteremben - a beteg külön kérésére - csak 1 fő elhelyezése esetén : 20.000,-Ft/nap

4 napon túli bennfekvés esetén a különbözetet a távozás napján, a zárójelentés kiadása előtt kell a pénztárban befizetni.

4 napnál kevesebb bennfekvés esetén a visszajáró összeget csak személyesen az igénylő veheti át a pénztárban.

A VIP kórteremben is az általános látogatási rend érvényes, ennek értelmében a kórteremben nem tartózkodhat beteglátogató

A fentiekben megállapított térítési díjak megfizetése alól mentesülnek az intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak és az Egészségügyi törvény
szerinti közeli hozzátartozó. Az Eü. törvény 3. § r.) pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs. 

A kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történő elhelyezést az ellátó osztályon a felvételkor írásban kell igényelni (1. számú melléklet).

Térítési díj megfizetésének módja:

1. Munkanapon - a pénztári nyitvatartási idő alatt (házipénztár nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00-ig, pénteken: 8.00 - 12.00-ig) - történő felvétel esetén az emelt szintű szolgáltatást igénylőnek, vagy kísérőjének előre kell a térítési díjat befizetnie az intézmény házipénztárába. Ha a kezelés időtartama előre meghatározható, akkor annak megfelelően, amennyiben az időtartam előre nem határozható meg pontosan, akkor minimum 4  éjszakának megfelelő térítési díjat kell befizetnie az ellátó osztály által kiállított és az igénylő által aláírt igénylőlap alapján. A befizetett térítési díjról az intézmény Pénzügyi és Számviteli Osztálya készpénzfizetési számlát állít ki az igénybevevő részére és a befizetés tényét a bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányának átadásával igazolja.

2. Munkanapon - a pénztári nyitvatartási időn kívül - történő felvétel esetén, a felvételt követő munkanapon az igénybevevőnek, vagy kísérőjének haladéktalanul be kell fizetnie a térítési díjat a házipénztárba az 1. pontban részletezettek szerint.

3. Hétvégén, vagy több napos ünnep alkalmával történő felvétel esetén a térítési díjat - a kiállított igénylő lap alapján - az ellátó osztály megbízott dolgozója átvételi elismervény ellenében köteles az igénybevevőtől átvenni. Az igénybevevőtől átvett térítési díjat - a házipénztárba történő befizetésig - az osztályon felszerelt széfben kell őrizni. Az átvett térítési díjat a munkaszüneti napot követő első munkanapon az osztály megbízott dolgozója köteles az intézmény házipénztárába befizetni.

Az igénylőlap és az átvételi elismervény alapján a Pénzügyi és Számviteli Osztály készpénzfizetési számlát állít ki az igénybevevő részére és a befizetés tényét a bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányának átadásával igazolja. A készpénzfizetési számlát az igénybevevő részére kell átadni. A bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányát az átvételi elismervény az ellátó osztályon maradó példányának mellékleteként kell megőrizni a házipénztárba történő leadásig (betelt tömböt az új tömb igénylésekorle kell adni).

a. Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj meghaladja a felvételkor befizetett térítési díjat, úgy a különbözetet az ellátó osztály által kiállított elszámolás (2. számú melléklet) alapján a házipénztárba be kell fizetni az 1.- 3. pontokban részletezettek szerint. A 3. pontban meghatározott átvétel esetén a Pénzügyi és Számviteli Osztály a térítési díj különbözetről kiállított számlát postázza az igénybevevő számlán szereplő címére.

b.Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj kevesebb a felvételkor befizetett térítési díjnál, úgy a különbözetet az ellátó osztály által kiállított elszámolás alapján az intézmény házipénztára visszafizeti az igénybevevő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy részére.

Amennyiben a kórterem tényleges igénybevétele eltér a feltüntetett várható igénybevétel időtartamától, úgy

- az igénybevevő köteles - az ellátó osztály elszámolása alapján - a térítési díj különbözetet, az osztályról történő távozása előtt az intézmény házipénztárába, vagya pénztári nyitvatartástól eltérő időben történő távozás esetén, az ellátó osztályon befizetni, vagy
- a Pénzügyi és Számviteli Osztály - az ellátó osztály elszámolása alapján - az igénybevevő részére a házipénztárából visszafizeti a térítési díj különbözetet.

Budapest, 20....év.....................hó......nap

Osztályunk dolgozói

Orvosainkról az ORVOSAINK menüpont alatt talál információt.

Szülésznők 

osztályvezető ápoló: Turányik - Klúber Erzsébet,
osztályvezető ápoló helyettes: Szabó Róbertné, 
szülésznők: Bobák-Papp Katalin, Csordorás Erika, Cseh Zsanett, Dömők Andrea, Elek Veronika, Hajdú Károlyné, Jávor Megyes Réka, Winkler-Karizs Andrea, Kassai Magdolna, Kovács Ágnes, Kovácsné Luca Mária, dietetikus  Kovácsné Majer Krisztina, Laklóthné Kovács Krisztina, Lakos Éva, Mike Mária, Molnár Gizella, Müllerné Bajtai Beáta, Nagy Krisztina, Nagy Sarolta, Nemesné Felker Irén, Riskó Istvánné, Szabó Ibolya, Szőke Szilvia, Vargyasné Pintér Anikó

Ambulancia  

Fráter Violetta, szülésznő, Szentmihályiné Becker Marianne

Szonográfusok 

Csombó Szilvia, védőnő, szonográfus, Gyuriczáné Mogyorósi Andrea, szülésznő, szonográfus

Csecsemő és gyermekápolók  

Bodzási Andrea, Generál Éva, Kaldenecker Anita, Kovács Piroska, Kovács Klaudia, Mázi Csilla, Nagy Krisztina, Nyirő Orsolya, Putzné Nagy Erika, Rigóné Székely Etelka, Révész Judit, Sárosi Anita

Pszichológusok

Marosi Mónika, klinikai szakpszichológus

Szoptatási tanácsadó

Sződy Judit, laktációs szaktanácsadó (IBCLC)

Műtősök

főműtősnő: Venczel Mariann, 
műtősnők: Paulovics Lászlóné, Maczelkáné Hudák Éva, 
műtő asszisztens: Járási Magdolna, 
műtő szakasszisztens: Juhász Gyuláné, 
műtőssegéd:Gábor Péter, Horváth Krisztián, Kajati Péterné, Kothencz József, Surányi Károly, Szabó Ferencd

Adminisztrátorok: Deli Péterné, Rózáné Sarankó Ágnes

Takarítónők: Orosz Istvánné, Kökény Lászlóné

Fogamzásgátló tabletta felírásával kapcsolatos információk

A fekvőbeteg ellátás biztonsága érdekében, ügyeleti időszakban, az ügyeletes orvos fogamzásgátló tablettát nem írhat fel. A területileg illetékes járóbeteg szakrendelésen azonban reggel 8 órától tudják teljesíteni az ilyen jellegű igényeket.

Megértésüket köszönjük!

Közérdekű Információk:

TISZTELT LÁTOGATÓK!

A kórtermekben látogatás nem lehetséges!

Az osztály zavartalan működésének és az édesanyák érdekében kérjük a látogatásokat
DE.: 10.30 - 11.30-ig és
DU.: 15.00 - 18.00-ig lebonyolítani szíveskedjenek, a társalgóban és a folyosón.
Megértésüket és ennek a rendnek a betartását köszönjük.

MIT  VIGYÜNK  A  KÓRHÁZBA? 

Szülésre:
Okmányok:
- érvényes fényképes személyi igazolvány
- lakcímkártya
- terhes kiskönyv
- TAJ kártya

A gyermek anyakönyvezéséhez:
- házassági anyakönyvi kivonat  (nem szükséges 300 napnál nem régebbit) és annak fénymásolata.  Ha az eredeti elveszett, vagy a gyermek vezetéknevét szeretnék megváltoztatni, a szülés előtt új anyakönyvi kivonatot kell kiváltani.  Külföldi házassági anyakönyvi kivonatot szükséges lefordíttatni.  Magyar állampolgárságú gyermek kizárólag a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott utónevet kaphatja (ezek megtalálhatóak a MTA honlapján)
- az apa személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolata.
- apasági nyilatkozat (amennyiben nem házastársak).  Apasági nyilatkozat intézése a 20. héttől ajánlott.  Amennyiben nem hozzák az anyakönyvi kivonatot vagy az apasági nyilatkozatot, a gyermeket az édesanya családi nevére anyakönyvezik
- az anyakönyvi lap kitöltése után az apa személyes aláírása

Labor eredmények:
- HBsAg
- vércsoport
- Wassermann
- hüvelyváladék (36. hét környékén levett)

Apukának:
- ennivaló
- innivaló
- kényelmes papucs

Kórházi táskába:
Személyes tárgyak:
- pár darab hálóing - lehetőség szerint pamut és elöl gombos
- köntös
- zokni
- kényelmes papucs (2db) - egyik zuhanyzáshoz
- pár darab alsónemű - kényelmes, pamut, eldobható (papír v. hálós)
- aranyérre kúp, kenőcs (Reparon)
- úszógumi (aranyér esetére)
- kirepedezett mellbimbóra krém (Lansinoh, PureLan)
- szoptatós melltartó
- bimbóvédő (szükség szerint)
- mellszívó
- betét (normál pl. Tena extra és nagy pl. Tena super - az első 1-2 napra)
- 1 pár kompressziós combfix (császármetszés vagy nőgyógyászati nagyműtét esetén)

Tisztálkodási szerek:
- WC papír
- törülközők
- tusfürdő

Étkezéshez szükséges eszközök
- pohár
- evőeszköz
- szalvéta
- kistányér

Babának

- popsitörlő (2 csomag)
- 6-7 db. textilpelenka
- kis takaró (évszaknak megfelelő vastagságú)
- sapka
- kis kesztyű (ha hosszú a körme ne karmolja össze magát)
- 5-6 váltás babaruha (rugdalódzó, kombidressz)
- nadrágpelenka napi kb. 5-6 db
- itatópohár, kiskanál

A takarót és a sapkát kérjük, már a szülőszobára hozzák magukkal!

ÉRTÉKTÁRGYAKAT, ÉKSZEREKET NE HOZZANAK MAGUKKAL!

Apás szülés esetén kötelező védőruha a szülőszobával szemben található automatából megvásárolható 2000 Ft értékben.

A garnitúra tartalma:

- 2 db háromrétegű szájmaszk
- 1 pár csúszásgátlós cipővédő
- 1 db nővérsapka
- 1 db nem szőtt textil ing
- 1 db nem szőtt textil nadrág
- 2 db széles spektrumú fertőtlenítő kéztörlő kendő.

lható automatából 2000 Ft értékben, vagy beszerezhetők egyéb intézményekből, ahol a fentebb felsoroltakat tételesen tudják biztosítani.

 

Ultrahang vizsgálatok menete 

vizsgálat (kb. 8. hét): 
- terhesség megállapítása.

I. szűrővizsgálat ( 12-13. hét):
- magzati anatómia megítélése
- magzati biometria (testméretek) 
- nyaki redő mérés ( NT)

Társuló vizsgálatok:

  1. AFP vizsgálat (16 hetes korban). A kerületi Sztk. rendelőkben, vagy   az osztály laboratóriumában végzett vizsgálat anyai vérből történik.
  2.  Választható Down-kór szűrővizsgálati módszerek

          2/a  Kombinált teszt (csak 12 hetes korban)
          2/b  Négyes teszt (csak 15  hetes korban)
          2/c  Integrált teszt (12 és 15 hetes korban)

A fenti vizsgálatok is anyai vérből történnek. Kórházunk a Fetal Medicin Laboratory-val szerződött intézet. Vérvétel a központi laboratóriumban történik, 14-es épület a kórház udvarában. A vizsgálati anyag további elemzését a FML-ban végzik. 

II. szűrővizsgálat (20. hét):

  • - magzati anatómia
     

- magzati biometria

Társuló vizsgálatok: genetikai konzílium, magzatvíz mintavétel (genetikai amniocentézis). Helyszín: I. sz. Szülészeti és  Nőgyógyászati Klinika.  Budapest, Baross u. 27.

III. szűrővizsgálat (30-32. hét):   
- magzati biometria
- magzatvíz mennyisége 
- magzat fekvése
- flowmetria ( áramlás mérés ultrahanggal ).

IV. vizsgálat ( 36. hét -):
- magzati biometria
- flowmetria
- magzat fekvése
- lepény állapota 
- magzatvíz mennyisége 
- várható súly ( 10 % hibahatár )
-  hegvastagság mérése

Társuló vizsgálat: CTG ( 35. héttől hetente végzik )

Szükség esetén Flowmetria a szűrővizsgálatoktól függetlenül is történhet.

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

Információ az előadásokról: Az előadássorozat célja, hogy a leendő anyukák és apukák választ kapjanak a szüléssel és a gyermekágyas időszakkal kapcsolatos kérdéseikre, illetve, hogy a leendő szülők jobban megismerjék a kórházi körülményeket, az osztály dolgozóit, így a szüléskor már egy ismerős környezet fogadja őket. Az egyes témák nem egymásra épülnek, ezért bátran válogathatnak a kismamák és leendő apukák az egyes előadások között, nem szükséges az összes alkalmmal jelen lenni. Az előadássorozat több hónapot ölel fel, és fél évenként kerül megrendezésre. A két  terminus között kb. egy hónap szünetet tartunk, majd az előadások újra kezdődnek. 

A programra előzetes bejelentkezés NEM szükséges, valamint ingyenes (pároknak is).

Előadások helyszíne: Róna utcai tömb, C épület Konferenciatermében

Időpont: 16:30-17:30-ig

Szervező: Marosi Mónika, klinikai szakpszichológus, 

e-mail: marosi.monika@uzsoki.hu
 

>> Szülésre felkészítő tanfolyamok 2017-ben <<

 

A szülésfelkészítő tanfolyam után lehetőség van a szülőszoba megtekintésére, melynek feltételei:

  • az Uzsoki Utcai Kórházban szülő kismamák (és párjuk)
  • 35. terhességi hetet betöltött kismamák
  • max. 20 fő (párral együtt)

 

Egyéb programok:

 
Kismamajóga:
 

Szeretettel várjuk azokat a 14. hetet betöltött kismamákat, akik 
szeretnének mozogni várandósságuk ideje alatt is.
Légzésgyakorlatok, gátizomtorna, relaxálás.
Érdeklődni: bajtay.bea@chello.hu e-mail címen, vagy 0630-469-9192-es 
telefonszámon Müllerné Bajtay Beáta, vagy 0620-3107-928-on Nemesné 
Felker Irén szülésznő, kismamajóga oktatóknál..

 

Stresszoldás, relaxáció (autogén tréning):

7-8 alkalom után megtanulható relaxációs módszer, amelyet az elsajátítás után mindenki saját magán képes alkalmazni. Várandósság és szülés alatt egyaránt használható, mert csökkenti a magzatra káros stresszt, feszültséget, segít ráhangolódni az anya szerepre. Megkönnyíti a szülést, mert segít úrrá lenni a fájdalmon és a fáradtságon. A gyermekágyas időszakban pótolhatja az éjszakai ébredések miatt kimaradó alvást (15 perc relaxációval pótolható 2-3 óra alvás).

Időpont egyeztetés Marosi Mónika pszichológussal a marosi.monika@uzsoki.hu e-mail címen. 

 

Folyamatosan indul Intim torna (jelentkezés Bajnoki Ildikó gyógytornásznál, 467-3700/1302)

Szoptatási tanácsadás

Kedves Édesanya!

A szoptatás fontos a kisbaba számára, és önnek is nagy segítséget jelent. Nincs szükség hozzá másra, csak önre és kisbabájára. Ezzel együtt a szoptatás eleinte nem mindenkinek egyszerű, hiszen teljesen új helyzet, új érzésekkel, új tapasztalatokkal.
Megosztunk néhány információt, javaslatot, de ha itt nem talál választ minden kérdésére, forduljon bátran az osztály munkatársaihoz! Kérem, olvassa el tájékoztató füzetünket!
 

>> füzet letöltése <<

Babafotózás

Kórházunk minden nálunk világra jött újszülött családját megajándékozza egy ingyenes babafotózással, mely a baba-mama szobákban történik. Babafotósunk minden hétköznap 10:00 és 14:00 között látogatja meg az anyukákat és készíti el a fotókat. Kórházunk egy, a kicsi képével ellátott ajándékkártyát is ajándékoz az anyukáknak, amivel szeretnénk megköszönni bizalmukat. Büszkék vagyunk az Uzsoki Utcai Kórházban született kisbabákra, így létrehoztunk egy online „büszkeségfalat”, melyre minden nálunk született kisbaba felkerülhet. A képek a Babagalériában tekinthetők meg. A fotózások és a Babagalériában való megjelenés természetesen a szülők beleegyezése mellett történik.