Sürgősségi betegellátó osztály (SBO)

Cím
1145
Budapest
Róna u 196-212
Telefonszám, mellék
Információ

OSZTÁLYUNKRÓL

A Sürgősségi Betegellátó Osztály kórházunk egyik legfiatalabb osztályaként, 2011. év októberétől fogad betegeket. Megszervezésében, az ellátó csapat összeállításában és a sürgősségi elvek érvényesítésében az első osztályvezető főorvosnak, Dr. Balla Rozáliának vannak elévülhetetlen érdemei.

2013. április 1-től dr. Cseke Béla vette át az osztály irányítását. 8 ággyal működik, II. progresszivitási szintű ellátást biztosít. Természetszerűleg, folyamatosan növekvő betegszám észlelhető. Jelenleg évente közel 16 ezer ambuláns beteget fogadunk és a fekvőbeteg forgalmunk 2-2,5 ezer között mozog.

Fő feladatunk a sürgősségi ellátást igénylő betegek kivizsgálása, állapotuk stabilizálása, gyógyítása. 24 órán belül döntés születik a beteg további sorsáról, hazabocsátásáról, vagy más fekvőbeteg osztályon történő további ellátásáról. Ehhez a tevékenységhez jól szervezett csapatmunkára van szükség, nemcsak osztályunkon belül, hanem kórházi szinten is. Így szoros együttműködésben dolgozunk más osztályokkal, akár szívizominfarktusról, agyérkatasztrófáról, akár gyomor-bélrendszeri vérzésről vagy más súlyos, életveszélyes állapotról van szó. Elengedhetetlen a hatékony illeszkedés a sürgősségi ellátórendszer többi eleméhez. Minőségi kapcsolatot ápolunk az Országos Mentőszolgálattal - melyet többek között az osztályunkra telepített, közvetlen kommunikációt biztosító TETRA rádió is biztosít -, továbbá a 2014. márciusában kórházunkba költözött, ezáltal egy mentési pontot létrehozó, az Inter-Európa Mentőszolgálat által működtetett, OMSZ-on keresztül riasztható M.I.C.U.-val (Mobile Intensive Care Unit - rohammentő).

OKTATÁS

Már korán bekapcsolódtunk mind a szakdolgozó, mind az orvos- és szakorvosképzésbe. 2013. tavaszától akkreditált képzőhely, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának képzőhelye lettünk. Azóta még nagyobb mértékben teszünk eleget a medikusok gyakorlati oktatásának és teljesítjük a rezidensi képzési programot. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoportjával kezdettől fogva együttműködésre, baráti és szakmai kapcsolatok ápolására törekszünk, s veszünk részt a gyakorlati oktatásukban. 2014. első felében majdnem 100 külföldi medikust fogadtunk sürgősségi gyakorlatuk teljesítésére. A második félévben már a Tanszéki Csoport oktatói is megjelentek osztályunkon és így lett biztosítva 2016. nyaráig az ötödik éves magyar és külföldi medikusok sürgősségi képzése. Emellett 2013-tól folyamatosan rezidensek is szép számmal töltenek el nálunk 2-3 hónapos, szakvizsgához szükséges kötelező gyakorlatot.
Továbbá bekapcsolódtunk a gyógyszerészhallgatók oktatási programjába, akiknek több témában előadást is tartunk. Diplomamunkák, mentőtisztek szakdolgozatírását segítjük. Rendszeresen támogatjuk szakdolgozók képzését, gyakorlati képzőhelyet biztosítva számukra.

Kapcsolódó orvosok