Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)

OSZTÁLYUNKRÓL

A Sürgősségi Betegellátó Osztály kórházunk egyik legfiatalabb osztályaként, 2011. év októberétől fogad betegeket. Megszervezésében, az ellátó csapat összeállításában és a sürgősségi elvek érvényesítésében az első osztályvezető főorvosnak, Dr. Balla Rozáliának vannak elévülhetetlen érdemei.

2013. április 1-től dr. Cseke Béla vette át az osztály irányítását. 8 ággyal működik, II. progresszivitási szintű ellátást biztosít. Természetszerűleg, folyamatosan növekvő betegszám észlelhető. Jelenleg évente közel 16 ezer ambuláns beteget fogadunk és a fekvőbeteg forgalmunk 2-2,5 ezer között mozog.

Fő feladatunk a sürgősségi ellátást igénylő betegek kivizsgálása, állapotuk stabilizálása, gyógyítása. 24 órán belül döntés születik a beteg további sorsáról, hazabocsátásáról, vagy más fekvőbeteg osztályon történő további ellátásáról. Ehhez a tevékenységhez jól szervezett csapatmunkára van szükség, nemcsak osztályunkon belül, hanem kórházi szinten is. Így szoros együttműködésben dolgozunk más osztályokkal, akár szívizominfarktusról, agyérkatasztrófáról, akár gyomor-bélrendszeri vérzésről vagy más súlyos, életveszélyes állapotról van szó. Elengedhetetlen a hatékony illeszkedés a sürgősségi ellátórendszer többi eleméhez. Minőségi kapcsolatot ápolunk az Országos Mentőszolgálattal - melyet többek között az osztályunkra telepített, közvetlen kommunikációt biztosító TETRA rádió is biztosít -, továbbá a 2014. márciusában kórházunkba költözött, ezáltal egy mentési pontot létrehozó, az Inter-Európa Mentőszolgálat által működtetett, OMSZ-on keresztül riasztható M.I.C.U.-val (Mobile Intensive Care Unit - rohammentő).

OKTATÁS

Már korán bekapcsolódtunk mind a szakdolgozó, mind az orvos- és szakorvosképzésbe. 2013. tavaszától akkreditált képzőhely, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának képzőhelye lettünk. Azóta még nagyobb mértékben teszünk eleget a medikusok gyakorlati oktatásának és teljesítjük a rezidensi képzési programot. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoportjával kezdettől fogva együttműködésre, baráti és szakmai kapcsolatok ápolására törekszünk, s veszünk részt a gyakorlati oktatásukban. 2014. első felében majdnem 100 külföldi medikust fogadtunk sürgősségi gyakorlatuk teljesítésére. A második félévben már a Tanszéki Csoport oktatói is megjelentek osztályunkon és így lett biztosítva 2016. nyaráig az ötödik éves magyar és külföldi medikusok sürgősségi képzése. Emellett 2013-tól folyamatosan rezidensek is szép számmal töltenek el nálunk 2-3 hónapos, szakvizsgához szükséges kötelező gyakorlatot.
Továbbá bekapcsolódtunk a gyógyszerészhallgatók oktatási programjába, akiknek több témában előadást is tartunk. Diplomamunkák, mentőtisztek szakdolgozatírását segítjük. Rendszeresen támogatjuk szakdolgozók képzését, gyakorlati képzőhelyet biztosítva számukra.

DOLGOZÓINK

Orvosok
Dr. Cseke Béla osztályvezető főorvos
Dr. Pákozdy Ildikó osztályvezető főorvos helyettes
Főorvos: Dr. Berényi Tamás, Dr. Deák Bárdos Gabriella, Dr. Durgham Ussama, Dr. Kleisz Gyöngyi, Dr. Nagy Péter, Dr. Nemcsik János Ph.D.  
Szakorvos: Dr. Fekete Ildikó, Dr. Kárpáthi Keve, Dr. Kiss Dolóresz, Dr. Mezősi Andrea, Mildnerné Dr. Balogh Mariann, Dr. Tuska Erika
Szakorvosok jelölt: Dr. Farkas Attila, Dr. Imecz Judit, Dr. Konkoly Bence, Dr. Paksicza Lilla, Dr. Ragó László, Dr. Sipos Csaba, Dr. Tomcsányi Kristóf

Szakdolgozók
Zelenyák Brigitta osztályvezető ápoló
Berki Barbara osztályvezető ápoló helyettes

Műszakvezető ápoló: Baji Anikó Katalin, Deák Orsolya, Illing Mária, Kévésné Piti Anita, Szabadosné Tari Erika, Szabó Erzsébet
Ápolók: Angi Attila, Draskóczi Erika, Kocsis Helga Gabriella, Molnár Petra, Pap Szabolcs, Sterhardt Edina
Segédápoló: Grsic Barbara, Gyimesi Eszter, Schmölcz Krisztián
Betegszállító: Borbély Zoltán, Csepela Zsolt, Habarics János, Halász Mihály, Kökény Tibor, Motolai Balázs, Somodóczki Mihály
Orvosirnok: Jónás Miklósné, Kaprancai Erzsébet, Kurucz Máté, Urbán Kitti