III. Belgyógyászati osztály - nephrológia

Cím
1145
Budapest
Róna u 196-212
Telefonszám, mellék
Információ

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
Az osztály jogi elődje 1928-ban 32 ággyal a Jókai villában alakult, mely bajmegállapítással és keresőképesség elbírálással foglalkozott. Vezető főorvosa Dr. Csépay Károly egyetemi magántanár az OTI központi orvosa volt. Dr. Csépay Károly főorvos urat 1964-ben a munkaképesség csökkenést véleményező bizottsághoz helyezték át és utóda Dr. Gyulai Ernő főorvos lett, aki általános jellegű belgyógyászatot vezetett. 1980-ban az osztály vezetését Dr. Radó János nyerte el.

Előzőleg a János Kórházban működött, ahol kandidatúrát szerzett. A kiemelkedő, magas tudományos érdeklődésű főorvos eredményei felhasználásával új profilt teremtett. Nefrológiával, endokrinológiával és magasvérnyomás betegséggel foglalkozva osztályán saját laboratóriumot is létesített. Osztályán 1991-ben három kezelőhellyel működő műveseállomás nyílt meg. Az osztály Dr. Radó János vezetése alatt az általános belgyógyászati érdeklődésen túlmenően az akut és krónikus művesekezelés mellett a refrakter oedemák diuretikus kezelésével, a monitorozást igénylő, nehezen leküzdhető, akcelerált hypertóniák beállításával, nefro-endokrinológiai területen a só- és vízanyagcsere rendellenességeinek felderítésével és kezelésével, valamint a gyógyszerek által okozott elektrolit zavarokkal és azok elhárításával foglakozott behatóbban. 1997-ben történt nyugdíjba vonulását követő aktivitását jellemzi a Hypertonia-Nefrológia folyóirat főszerkesztői posztja. 1997-től Dr. Radó János nyugdíjba vonulását követően az osztály vezetője Dr. Szalay László az orvostudományok kandidátusa lett. 

Dr. Szalay László fő feladatának a klinikai nephrológiai betegellátás fejlesztését, a területi kórházakhoz viszonyítva is a meglévő hiányosságok leküzdését tekintette. Céljainak elérésére megalapította a Zuglói Vesebetegek Egyesületét, hogy a betegek nevelése, felvilágosítása mellett jogos igényeik, elvárásaik is szervezett formában megfogalmazhatók legyenek.

Munkatársaival közös csapatmunka eredményeként az eredetileg 3 kezelőhelyes műveseállomás kórházi rekonstrukció keretében új 15 kezelőhelyes dialízis állomásra bővült, mely még évekig a területi betegek zökkenőmentes ellátását biztosíthatja.  Tevékenysége alapvető szerepet játszott abban, hogy az osztály, klinikai betegellátás és művesekezelés egysége nyugdíjazása során is fennmaradt és utódának, dr. Deák György kinevezésével, a nephrológiai betegellátás további fejlődése is biztosítva lett.

Dr. Deák György 2011. május 1-e óta vezeti a III. Belgyógyászati/Nefrológiai Osztályt.

Orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte 1985-ben. A Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként került a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájára, ahol hosszabb ideig dolgozott a Gergely Péter Professzor vezette Immunologiai Részlegen. Kandidátusi értekezését „Májvédők hatása a szabadgyökös reakciókra és a celluláris immunreaktivitásra idült alkoholos májbetegségben” címmel 1990-ben védte meg.

Érdeklődése 1991-ben fordult a nefrológia felé, amikor a Nefrologia-Dialízis Osztályra került, és itt ismerte meg a nefrologiai fekvőbeteg ellátás-, valamint a dialízis kezelés elméletét és gyakorlatát; 1993-tól a belgyógyászat szakvizsga letétele után pedig bekapcsolódott a járóbeteg ellátásba is, jártasságot szerzett a centrális kanül szúrás, és a vesebiopszia technikájában.

A nefrologiai szakvizsga birtokában nefrologiai klinikai fellowship továbbképzésen vett részt  1996 - 1998 között, mely a Torontói Egyetem két oktatókórházában történő nefrológiai betegellátást, konzultációs tevékenységet, valamint a hemodializált és peritoneálisan dializált betegek kezelését, az intenzív osztályon akut dialízis kezelés végzését foglalta magában.Hazatérését követően az I. sz. Belgyógyászati Klinikán folytatta munkáját a nefrológiai részlegen osztályvezetői beosztásban, valamint az FMC Dialízis Center Kft. által privatizált műveseállomáson hasznosította a dialízis területén szerzett tapasztalatait. Részt vett 2007-ben a Semmelweis Egyetem Terápiás Aferezis Centrumának megszervezésében, és részlegvezetője volt 2011 áprilisáig.

 

AZ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE
Az osztályon az általános belgyógyászati betegségek kivizsgálása és kezelése mellett a betegellátás speciális területe a vesebetegségek (elsődleges és másodlagos glomerulonephritis, interstitialis nephritis, só-, vízháztartás zavarai)  kivizsgálása (szükség esetén vesebiopszia végzésével), és terápiája; a veseátültetés előkészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése; az idült veseelégtelenségben szenvedők, és a művese kezelés előtt álló betegek gondozása, valamint a végállapotú vesekárosodásban szenvedők művese kezelése. A művese kezelés mellett az osztályon plazmacsere kezelésre is lehetőség van. A nephrologiai ellátás III. progresszivitási szinten működik.

Az osztály kivételes helyzetben van, mert itt megvalósul az a nagyon kedvező állapot, melyben a komplex nefrológiai szakellátás minden szintje, a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás, és a művese kezelés szervezeti és szemléleti egységben, a privát szférától függetlenül, egységes szempont-, és követelményrendszer szerint működtethető.

Ágyainak száma: 44, ebből általános belgyógyászati ágy 16, nefrológiai ágy 28. A III. Belgyógyászati Osztályhoz a XIV. kerület 20 háziorvosi körzete tartozik. A belgyógyászati osztályok a háziorvosok szerint vesznek részt a területi ellátásban, nem pedig az egyes körzetekhez tartozó utcajegyzék szerint.

 

MŰVESE OSZTÁLY
Az előrehaladott vesekárosodásban szenvedő betegek kezelés nélkül elhaláloznak, művese kezeléssel megfelelő életminőséggel életben tarthatók. A kezelésnek két formája van: a vértisztítás (hemodialízis, HD) és a hasi méregtelenítés (peritoneális dialízis, PD, CAPD).

A belosztállyal szerves egységben 12 kezelőhelyes hemodialízis osztály működik. Az Intenzív Osztályon vagy a Kardiologiai Őrzőben fekvő veseelégtelen betegek részére ágy melletti, mobil dialízis kezelést is tudunk biztosítani.

A művese osztály hétfőtől szombatig napi 3 betegműszakban végzi a hemodialízis kezeléseket.  Az osztályon 70 beteg rendszeres kezelésére van lehetőség, így mód nyílik az összes zuglói, művesekezelésre szoruló beteg ellátására.

Sok művese kezelésre szoruló beteg nefrológiai gondozás nélkül, „az utcáról” kerül dialízisre, ezért fontos az osztály orvosai számára az alapellátással való kapcsolattartás, hogy a háziorvos és a szakorvos között ne csak a beutaló és a zárójelentés legyen az összeköttetés.

Az osztályon 2018-ban bevezettük a plazmacsere kezelést is, mellyel lehetővé vált a súlyos, immunologiai vesebetegségben vagy idegrendszeri betegségben szenvedő betegek komplex, kórházon belüli kezelése anélkül, hogy külső intézmény segítségét kellene kérnünk.

 

AZ OSZTÁLY SZELLEMISÉGE
Az osztály összes dolgozójának munkája egy magasszintű tevékenységben ötvöződik, melyet Antoine de Saint-Exupéry szavai fejeznek ki a legjobban:  „A hajó megalkotása nem vászonszövést, szegkovácsolást, csillagvizsgálást jelent, hanem a tenger szeretetének a felkeltését.” 

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Medikus csoportok gyakorlati oktatása, III. éves medikusok nyári gyakorlati oktatása, szigorlók gyakorlati oktatása
 • A Semmelweis Egyetemen előadások tartása kötelezően választható tantárgyak keretében:

Klinikai kórélettan

Nephrologia, molekuláktól a betegágyig

 • A Semmelweis Egyetem akkreditált oktató osztályaként belgyógyász-, nephrologus szakorvosképzés; előadások tartása szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, osztályos gyakorlati képzésben történő részvétel.
 • Családorvos képzés
 • 2011 óta évente „Nephrologia a mindennapi gyakorlatban” pontszerző továbbképzés szervezése, és előadások tartása
 • Előadások tartása a Magyar Nephrologiai Társaság „Korszerű nefrologiai ismeretek” c. rendszeres továbképzésein
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karon 2011 óta nephrologus szakápoló oktatás
 • Nemzeti Veseprogram keretében tájékoztató anyagok, előadások készítése
 • Dr. Németh Zsófia a Semmelweis Egyetem Mesteroktatója
 • Ápolási feladatokat magába foglaló szakdolgozói oktatás szakmai gyakorlat keretében leendő szülésznők, ápolók, fizikotherapiás asszisztensek, szociális munkások számára.

 

TÁRSASÁGI TAGSÁGOK, SZAKMAPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG

Dr. Deák György

 • a Magyar Nephrologiai Társaság Ellenőrző Bizottság elnöke,
 • a Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottságának tagja,
 • a Magyar Aferezis Társaság Ifjúsági Bizottságának tagja,
 • a Hypertonia és Nephrologia folyóirat Szerkesztője,
 • a Nefrológia és dialízis Szakmai Kollégium Tanácsának tagja.
 • A Magyar Nephrologiai Társaság 2016-os, XXXIII. Nagygyűlésének és Továbbképzési Napjának szervezője volt.

 

Dr. Németh Zsófia

 • a Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottságának és
 • a Magyar Nephrologiai Társaság Ifjúsági Bizottságának tagja

 

Dr. Pató Éva

 • a Magyar Nephrologiai Társaság,
 • a Magyar Belgyógyász Társaság,
 • a Magyar Hypertonia Társaság, és  
 • a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság tagja.

 

Szakmapolitikai tevékenységünk körébe tartozik, hogy a Dr. Szalay László által kezdeményezett és közreműködésével megalapított Zuglói Vesebeteg Egyesületet továbbra is kiemelkedő figyelemmel támogatjuk.
Az egyesület vezetősége 2011. novemberében újult meg.

 

Kapcsolódó orvosok