III. Belgyógyászati Osztály - Nephrológia

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS

Az osztály jogi elődje 1928-ban 32 ággyal a Jókai villában alakult, mely bajmegállapítással és keresőképesség elbírálással foglalkozott. Vezető főorvosa Dr. Csépay Károly egyetemi magántanár az OTI központi orvosa volt. Dr. Csépay Károly főorvos urat 1964-ben a munkaképesség csökkenést véleményező bizottsághoz helyezték át és utóda Dr. Gyulai Ernő főorvos lett, aki általános jellegű belgyógyászatot vezetett. 1980-ban az osztály vezetését Dr. Radó János nyerte el.

Előzőleg a János Kórházban működött, ahol kandidatúrát szerzett. A kiemelkedő, magas tudományos érdeklődésű főorvos eredményei felhasználásával új profilt teremtett. Nefrológiával, endokrinológiával és magasvérnyomás betegséggel foglalkozva osztályán saját laboratóriumot is létesített. Osztályán 1991-ben három kezelőhellyel működő műveseállomás nyílt meg. Az osztály Dr. Radó János vezetése alatt az általános belgyógyászati érdeklődésen túlmenően az akut és krónikus művesekezelés mellett a refrakter oedemák diuretikus kezelésével, a monitorozást igénylő, nehezen leküzdhető, akcelerált hypertóniák beállításával, nefro-endokrinológiai területen a só- és vízanyagcsere rendellenességeinek felderítésével és kezelésével, valamint a gyógyszerek által okozott elektrolit zavarokkal és azok elhárításával foglakozott behatóbban. 1997-ben történt nyugdíjba vonulását követő aktivitását jellemzi a Hypertonia-Nefrológia folyóirat főszerkesztői posztja. 1997-től Dr. Radó János nyugdíjba vonulását követően az osztály vezetője Dr. Szalay László az orvostudományok kandidátusa lett. 

Dr. Szalay László fő feladatának a klinikai nephrológiai betegellátás fejlesztését, a területi kórházakhoz viszonyítva is a meglévő hiányosságok leküzdését tekintette. Céljainak elérésére megalapította a Zuglói Vesebetegek Egyesületét, hogy a betegek nevelése, felvilágosítása mellett jogos igényeik, elvárásaik is szervezett formában megfogalmazhatók legyenek.

Munkatársaival közös csapatmunka eredményeként az eredetileg 3 kezelőhelyes műveseállomás kórházi rekonstrukció keretében új 15 kezelőhelyes dialízis állomásra bővült, mely még évekig a területi betegek zökkenőmentes ellátását biztosíthatja.  Tevékenysége alapvető szerepet játszott abban, hogy az osztály, klinikai betegellátás és művesekezelés egysége nyugdíjazása során is fennmaradt és utódának, dr. Deák György kinevezésével, a nephrológiai betegellátás további fejlődése is biztosítva lett.

Dr. Deák György 2011. május 1-e óta vezeti a III. Belgyógyászati/Nefrológiai Osztályt.

Orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte 1985-ben. A Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként került a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájára, ahol hosszabb ideig dolgozott a Gergely Péter Professzor vezette Immunologiai Részlegen. Kandidátusi értekezését „Májvédők hatása a szabadgyökös reakciókra és a celluláris immunreaktivitásra idült alkoholos májbetegségben” címmel 1990-ben védte meg.

Érdeklődése 1991-ben fordult a nefrológia felé, amikor a Nefrologia-Dialízis Osztályra került, és itt ismerte meg a nefrologiai fekvőbeteg ellátás-, valamint a dialízis kezelés elméletét és gyakorlatát; 1993-tól a belgyógyászat szakvizsga letétele után pedig bekapcsolódott a járóbeteg ellátásba is, jártasságot szerzett a centrális kanül szúrás, és a vesebiopszia technikájában.

A nefrologiai szakvizsga birtokában nefrologiai klinikai fellowship továbbképzésen vett részt  1996 - 1998 között, mely a Torontói Egyetem két oktatókórházában történő nefrológiai betegellátást, konzultációs tevékenységet, valamint a hemodializált és peritoneálisan dializált betegek kezelését, az intenzív osztályon akut dialízis kezelés végzését foglalta magában.Hazatérését követően az I. sz. Belgyógyászati Klinikán folytatta munkáját a nefrológiai részlegen osztályvezetői beosztásban, valamint az FMC Dialízis Center Kft. által privatizált műveseállomáson hasznosította a dialízis területén szerzett tapasztalatait. Részt vett 2007-ben a Semmelweis Egyetem Terápiás Aferezis Centrumának megszervezésében, és részlegvezetője volt 2011 áprilisáig.


AZ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE

Az osztályon a betegellátás speciális területe a vesebetegek kivizsgálása, kezelése, gondozása; a végállapotú vesekárosodásban szenvedők művese kezelése.

Az osztály kivételes helyzetben van, mert itt megvalósul az a nagyon kedvező állapot, melyben a komplex nefrológiai szakellátás minden szintje, a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás, és a művese kezelés szervezeti és szemléleti egységben, a privát szférától függetlenül, egységes szempont-, és követelményrendszer szerint működtethető.

Az osztály működésében hangsúlyt kap a színvonalas gondozási tevékenység, mely kiterjed az elsődleges és másodlagos glomerulonephritises, autoimmun kórképben szenvedő betegek kivizsgálására és immunszuppresszív kezelésére, az idült veseelégtelenségben szenvedők, és a művese kezelés előtt álló betegek gondozására. Részt veszünk a vese- és májátültetésre váró betegek kivizsgálásában, gondozásában is. Ezenkívül nagy súlyt fektetünk - az egészségügy elvárásának megfelelően - a belgyógyászat legkülönbözőbb területeinek körébe tartozó betegek kivizsgálására, kezelésére.

Ágyainak száma: 44, ebből általános belgyógyászati ágy 16, immunológiai-nefrológiai ágy 28. A III. Belgyógyászati Osztályhoz a XIV. kerület 17 háziorvosi körzete tartozik. A belgyógyászati osztályok a háziorvosok szerint vesznek részt a területi ellátásban, nem pedig az egyes körzetekhez tartozó utcajegyzék szerint.

MŰVESE OSZTÁLY

Az előrehaladott vesekárosodásban szenvedő betegek kezelés nélkül elhaláloznak, kezeléssel megfelelő életminőséggel életben tarthatók. A kezelésnek két formája van: a vértisztítás (hemodialízis, HD) és a hasi méregtelenítés (peritoneális dialízis, PD, CAPD).

A belosztállyal szerves egységben 12 kezelőhelyes hemodialízis osztály, hasi dialízis szoba, és nefrológiai laboratórium működik.

A művese osztály hétfőtől szombatig napi 3 betegműszakban végzi a hemodialízis kezeléseket.  Az osztályon 70 beteg rendszeres kezelésére van lehetőség, így mód nyílik az összes zuglói, művesekezelésre szoruló beteg ellátására.

Sok művese kezelésre szoruló beteg nefrológiai gondozás nélkül, „az utcáról” kerül dilízisre, ezért fontos az osztály orvosai számára az alapellátással való kapcsolattartás, hogy a háziorvos és a szakorvos között ne csak a beutaló és a zárójelentés legyen az összeköttetés.

AZ OSZTÁLY SZELLEMISÉGE

Az osztály összes dolgozójának munkája egy magasszintű tevékenységben ötvöződik, melyet Antoine de Saint-Exupéry szavai fejeznek ki a legjobban:  „A hajó megalkotása nem vászonszövést, szegkovácsolást, csillagvizsgálást jelent, hanem a tenger szeretetének a felkeltését.” 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Az orvostanhallgatók nyári belgyógyászati gyakorlati, illetve szigorló orvosok gyakorlati oktatásában az osztály évtizedek óta részt vesz. polási feladatokat magába foglaló szakdolgozói oktatás szakmai gyakorlat keretében leendő szülésznők, fizikotherapiás asszisztensek, szociális munkások számára történik. A belgyógyászat egyes területein (belgyógyászat, nefrológia, gasztroenterológia) akkreditált oktatóhelyként rezidensek és szakorvosjelöltek képzésében is részt veszünk. Az osztályvezető és helyettese a szakorvosok továbbképzésében is részt vesz felkért előadóként nefrológiai és hepatológiai témakörökben, emellett a Semmelweis Egyetem részére tutori feladatokat látnak el.  


SZAKMAPOLTIKAI TEVÉKENYSÉG

Dr. Szalay László a Semmelweis Egyetem felkérésére évente tagként részt vesz az általános orvostudományi kar áróvizsga-bizottságának munkájában, mint a belgyógyászat képviselője. 1990-től 2006-ig az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának belgyógyász szakreferense, Az Egészségügyi Tudományos Bizottság belgyógyászati elé kerülő jellegű problémákat véleményezte. 1996-2006-ig A Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinikáján működő májtranszplantációt elbíráló bizottság tagja volt, részese volt az első sikeres magyarországi májátültetésnek. 1998-tól 2001-ig az intézeti Kutatásetikai Bizottság titkáraként tevékenykedett. Feladata volt az intézetben tervezett kutatási tevékenység véleményezése, az intézetvezető részére a Kutatásetikai Bizottság véleményének előkészítése. 2001 óta a kórház Tudományos Bizottságának az elnöke, melynek keretében szervezi az évente tíz alkalommal megrendezett intézeti tudományos üléseket. 2002-2006 között tagja volt a Budapesti és Pest Megyei Nephrológiai Tanácsadó Testület Vezetőségének.

Részt vett a dilalízis kezelés szakmai útmutatója 2002 dokumentum részfejezetének megírásában. 2001 óta nefrológia és gasztroenterológia, majd 2006 óta belgyógyászat szakterületen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatási és Kodifikációs Főosztálya által kinevezett igazságügyi orvosszakértő. Ennek keretében peres ügyekben a bíróságok felkérésére igazságügyi orvosszakértői véleményt készít, és ugyancsak több véleményt készített a Gazdasági Versenyhivatal felkérésére. 2005 szeptemberében Dr. Szalay Lászlót az Országos Tisztifőorvos -az Egészségügyi Miniszter egyetértésével- szakfelügyelő főorvossá nevezte ki a Közép-Magyarországi régióban nefrológia, művesekezelés szakterületen. Dr. Pató Éva intézeti ISO belső auditor, adatvédelmi bizottsági és gyógyszerbizottsági tag.    

TÁRSASÁGI TAGSÁGOK, SZAKMAPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG

Dr. Deák György tagja a European Dialysis and Transplant Association-nak, a Magyar Nefrologiai Társaság Informatikai Bizottságának és  Renalis Osteodystrophia Bizottságának, a Magyar Aferezis Társaságnak, a Nefrológia és Dialízis Szakmai Kollégium Tanácsának, valamint a Nemzeti Vese Program Operatív Bizottságának.

Dr. Pató Éva a Magyar Nephrológiai Társaság, Magyar Belgyógyász Társaság, Magyar Hypertonia Társaság, Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság tagja.

Dr. Szalay László tagja az alábbi társaságoknak: EDTA-ERA Nemzetközi Vesetársaság,Magyar Nephrológiai Társaság, Magyar Transzplantációs Társaság, Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Magyar Lipidológiai Társaság, Magyar Oszteoporózis Társaság.

Szakmapolitikai tevékenységünk körébe soroljuk, hogy az általunk kezdeményezett és megalapított Zuglói Vesebeteg Egyesületet továbbra is kiemelkedő figyelemmel támogatjuk. Az egyesület vezetősége 2011. novemberében újult meg. Az osztály dolgozói rendszeresen tartanak a betegeknek felvilágosító előadásokat, hogy ezzel is segítsék a betegek minél jobb képzettségét, együttműködését, mely életkilátásuk javulásához vezethet.