Központi Laboratórium

AZ OSZÁLY TÖRTÉNETE

Kórházunkat 1927-ben alapították, ettől kezdve két évtizeden át a laboratórium a kórszövettani osztály keretében működött. Nachtnebel-BorsosÖdön, aki az első vezetője volt, a debreceni egyetem professzora lett. Bőrélettani és kórtani kutatásai nemzetközi hírnevet szereztek számára. Az Őt követő PutnokyGyula a kolozsvári egyetem, majd az Orvostovábbképző Intézet tanára lett. Kutatásait a Pázmány Péter Tudományegyetem I. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetében végezte. A patkánysarcomát egerekbe ültetve daganat fejlődött ki, s ezt rádiummal eredményesen kezelte. Dr. Kertész Tivadar vezetésével alakult a laboratórium önálló osztállyá 1948-ban. Klinikai kémiai, szerológiai, haematológiai, bakteriológiai vizsgálatok folytak. A korának megfelelő igényes laboratóriumot teremtett.

Dr. Skarupinszky Nándor a laboratóriumot a főépület alagsorából a jelenlegi helyére telepítette. Németországi tanulmányai alapján meghonosította az enzimdiagnosztikát. Lipid kutatásokat folytatott. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a fenti témákban. Bevezette a gyorsdiagnosztikai teszteket. Ő indította el a radioassay vizsgálatokat. Részt vett a laboratóriumi asszisztensek képzésében, klinikai kémiát oktatott. Budapest egyik laboratóriumi szakfelügyelője volt. Munkája elismeréseként az MLDT Jendrassik Loránd éremmel tüntette ki. 1999-ben vasdiplomát kapott.

Dr. Jancsó Ágnes nevéhez a bakteriológia fejlesztése és a folyamatos laboratóriumi szolgálat bevezetése fűződik.

Dr. Vincze Zsuzsanna Skarupinszky dr. tanítványa volt. Az Ő munkássága alatt modernizálódott a laboratóriumi munka. Haematológiai, kémiai, immunkémiai automaták jelentek meg, valamint a számítógépes hálózat kiépítése kezdődött el. Számos új vizsgálatot vezetett be. Elindult a szakemberek továbbképzése. Az Ő tanítványa vezeti a kerület rendelőjének laboratóriumát.

Dr. Papp Erika egy évtizeden keresztül tanította a leendő laboratóriumi asszisztenseket mikrobiológiára, s gyakorlati képzésük is a kórház laboratóriumában történt. A RIA-vizsgálatok, majd az immunkémiai automaták megjelenése után a hormon-, tumormarker-, gyógyszerszint-meghatározások bővítése, a LIR (Laboratóriumi információs rendszer) fejlesztése nevéhez fűződik. Tagja a Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiumának, és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság vezetőségének. 2004-ben az MLDT Pándy emlékéremmel jutalmazta munkásságát.

Dr. Bekő Gabriella Ph.D. 2013. augusztus 1-től vette át a stafétabotot tervekkel, reményekkel. Szeretné a laboratórium hírnevét öregbíteni mind a klinikai diagnosztika magas szintű művelésével, a laboratórium akkreditációjával, mind az oktatás bővítésével, és lehetőség szerint kutatási feladatok ellátásával.

AZ OSZTÁLY JELENLEGI HELYZETE

Klinikai kémiai, haematológiai, haemosztazeológiai, szerológiai, immunkémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végzünk. 136-féle laboratóriumi vizsgálat és a vegyes kórházi anyag bakteriológiai feldolgozását végezzük. A betegmintákat automata és félautomata rendszerekkel mérjük. A gépparkunkat folyamatosan cseréljük, ill. újakat szerzünk be a lehetőségeinkhez mérten. Az eredmények pontosságának, reprodukálhatóságának ellenőrzése belső és külső (hazai és nemzetközi) kontrollokkal történik. A laboratóriumban végzett valamennyi vizsgálat nemzetközileg is ellenőrzött. A minőség-ellenőrzés rendszere a vizsgálatok megbízhatóságának javítását, az eredményeknek, ill. a mért értékeknek a valódiságát, pontosságát szolgálják. A munkafolyamatok a kórházban működő minőségügyi rendszereknek (ISO ill. KES) megfelelően folynak. Az osztályon dolgozó valamennyi diplomás kolléga egy, két vagy három szakvizsgával rendelkezik. Szakdolgozóink is magasan képzettek. 6 analitikusunk (közülük egy Egészségügyi szakmenedzser diplomával is rendelkezik) és 8 szakasszisztensünk van. Jelenleg három dolgozónk jár laboratóriumi technológus vagy szakasszisztens képzésre.

A vizsgálatok elvégzésén túl konziliáris tevékenységet folytatunk a betegellátó osztályokkal. 

A szakdolgozók oktatásában, kötelező továbbképzésében a laboratóriumi vizsgálatok és a mikrobiológia területén is részt vállaltunk. Néhány területen rezidensek oktatására is kaptunk minősítést.

Azokat a vizsgálatokat, amelyeket a kórház orvosai ritkán kérnek, külső laboratóriumokkal végeztetjük. Így munkakapcsolatban vagyunk a Synlab Laboratórium Kft-vel, Johann Béla Országos Epidemiológiai Központtal,  Semmelweis Egyetem Központi Laboratóriumával és a Transzplantációs Klinika Laboratóriumával.

Dr. Bekő Gabriella vezetőségi tag, az orvosok pedig tagjai a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaságnak, részt veszünk még a Magyar Haematológiai és Transzfúziós Társaság, a Magyar Infektológiai Társaság, és az Aferezis Társaságban. Képviselőnk titkára a Szakmai Kollégium Tanácsának, az osztályvezető főorvos QualiCont szakértőként is dolgozik.

Az asszisztensek tagjai a MOLSZE-nak. (Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete), ahol előadásokat tartanak, posztereket mutatnak be.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

 

Osztályvezető főorvos

 

 

Dr. Kovács Mária

Osztályvezető főorvos helyettes, Kórházunk higiénés főorvosa

 

Orvosi klinikai laboratóriumi szakorvos

 

Mikrobiológiai szakorvos

 

Infektológus

 

Dr. Palócz Krisztina

Főorvos

 

Orvosi klinikai laboratóriumi szakorvos

 

Dr.  Iván Mária

Főorvos

 

Orvosi klinikai laboratóriumi szakorvos

 

Dr. Tomai Erzsébet

Adjunktus

 

Orvosi klinikai laboratóriumi szakorvos

 

Hematológus szakorvos

 

(mellékfoglalkozású)

 

Jácint Klára

Osztályvezető asszisztens

 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Egészségügyi szakmenedzser

 

Csókáné Kiss Éva

Osztályvezető asszisztens helyettes

 

Mikrobiológiai szakasszisztens

 

Angyal Attiláné

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 

Bertáné Balla Ágnes

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Bodroginé Dobson Magdolna

Laboratóriumi asszisztens

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens tanuló

 

Caceresné Szűcs Mária

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 

Fehér Béláné

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 

Jósvai Istvánné

Laboratóriumi asszisztens

 

Juhászné Bihari Mónika

Laboratóriumi asszisztens

Vegyésztechnikus

 

Karacs Zsoltné

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

Mikrobiológiai szakasszisztens tanuló

 

Kurta Andrea

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Mánya Ildikó

Laboratóriumi asszisztens

 

Mezei Mónika

Segédasszisztens

 

Molnár Ágnes Katalin

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Németh Veronika

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Papp Józsefné

Segédasszisztens

 

Romanszky Józsefné

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 

Schalkház Miklósné

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

 

Szakács Lajosné

Laboratóriumi asszisztens

 

Szijártó Adrienn

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

 

Szulimán Krisztina

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (tanuló)

 

Végh Lajosné

Laboratóriumi asszisztens

 

 

HOL VAGYUNK MEGTALÁLHATÓAK?

Központi Laboratóriumunk a 14-es épület magasföldszintjén található