Uzsoki modell

Az Uzsoki Modell, egy több mint 10 éve mûködõ, kommunikációra épülõ ágazatközi együttmûködésen alapuló prevenciós modell, melynek elsõdleges célja és profilja az egyénnel történõ egyedi és egyéni kommunikáció, mely lehetõvé teszi az életmód átalakítását, a tudatos egészség-magatartás kialakítását.

Az Uzsoki Modell legfõbb feladata a lakosság ezen belül is a XIV. a kerületi lakosok egészségi állapotának felmérése illetve szükség esetén a hosszú távú javítása.

Az egészségi állapotot nagyban befolyásolja az egyén életmódja, szokásai és nem utolsó sorban az egészségügyi ellátó intézmények egyénre gyakorolt hatása.

Napjainkban a jelentõsen túlterhelt egészségügyi személyzet egyre kevesebb idõt képes egy-egy beteggel eltölteni, így hiányzik a rendszerbõl a kommunikáció prevencióra vonatkozó szegmense.

Az emberek a rájuk bízott értékkel nem mindig úgy bánnak, ahogyan az elvárható lenne, hiszen hiába valljuk, hogy az egészség kincs, ha mindenapjaink során tudatosan, vagy - mert a szükségletek úgy kívánják -, nem tudunk rá vigyázni. A fent leírtakból következik, hogy az egyének részérõl tudatos törekvésre, erõfeszítésre lenne szükség, intézményi oldalról pedig folyamatosan lakossági monitorozásra, prevenciós tevékenységre.

Tehát tekinthetjük az egészséget egyfajta attitûdnek, viselkedési formának is, amellyel az egyén törekvése és készsége révén alkalmazkodik a világ változó körülményeihez.

Programjaink között megtalálhatók az életminõség romlásában, a halálozásban legnagyobb szerepet játszó szív- és érrendszeri betegségek elleni specifikus vizsgálatok, a haláloki statisztikák második helyén szereplõ légzõszervi betegségek megelõzésére irányuló szûrõvizsgálatok és a társadalom mind nagyobb hányadát érintõ cukorbetegség megelõzésében rendkívüli szerepet játszó szûrõvizsgálatok.

Tevékenységünk meghatározó szegmensét alkotják az egészséget befolyásoló tényezõkre irányuló, nem specifikus cselekvési tervek, kulcsakciók (oktatás, nevelés, táplálkozás, mozgás, dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás).

Programjaink tartalmazták a szûrõvizsgálatokat, valamint egészségnevelési feladatokat, interaktív beszélgetéseket.

A programok megvalósítását minden esetben követi a mért adatok feldolgozása, mely feltétele a mérhetõségnek és monitorizálhatóságnak. Ezen kitételek elengedhetetlenül szükségesek a hatékony munkavégzéshez.

Ezt bizonyítják a programsorozat során írt jelenléti ívekbõl készített statisztikák, grafikus ábrázolások, melyek színes képet adnak munkánk fontosságáról, kiemelve azokat a területeket, melyek koncentrált figyelmet követelnek.

Az egészségmegõrzés és egészségvédelem továbbra is korunk egyik legfontosabb feladata. Amikor a kerületi lakosság elöregedését és egészségi állapotának romlását figyelhetjük meg az elmúlt évtizedekben, jogosan vetõdik fel a kérdés: van-e esély az egészségvédelemre?

Az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintõ elszegényedés, az egészségügyi intézmények romló gazdasági helyzete nagymértékben befolyásolják a lakosság egészségügyi kilátásait.

A jelen problémák megoldása csak szoros helyi, közösségi együttmûködés eredményeként jöhet létre, melyben továbbra is vezetõ szerepet kíván vállalni a kerületi Képviselõ Testület által is támogatott Uzsoki Modell.

 

Uzsoki-modell logo