Múlt és jelen

Kórházunk a múltban

A társadalombiztosítottak hospitalizációja bérelt kórházi ágyakon történt. A fizetőképes betegre orientált intézetek még a sebészeti ellátást igénylő betegek felvételét is halogatták. A biztosítottak számának emelkedése az ellátási gondokat egyre fokozta. Az 1927. évi XXI. számú törvény egységes társadalombiztosítást rendelt el, és 1928-ban megalakult az Országos Társadalombiztosító Intézet –OTI-, saját bevételi forrásokkal és irányító Önkormányzattal. OTI a munkásbiztosítottak igényeinek megfelelő saját kórházat kívánt létesíteni és ezért 1926-ban megvásárolta az Uzsoki u. 29. (eredetileg Jókai u. 29.) szám alatti Leány Árvaház épületét. Az 1901-ben Ullman Sándor tervei szerint létesült 14.000 m2 alapterületű épület négy sarkán műtőket, kezelőket és 20-30 ágyas kórtermeket létesítettek. 1927. május 18-án 405 ággyal a Központi Kórházat a kormányzó nyitotta meg. Első igazgató Dr. Lévai József sebész főorvos udvari tanácsos lett 1929-ig.

A Sebészeti Osztály keretében 50 ágyon traumatológiai betegeket láttak el. Emellett Röntgen osztály, Kémiai Laboratórium, Fizikotherápia, Pathológia és Gyógyszertár működött az intézményben. 1930-tól Dr. Tasnády-Székely Béla nőgyógyász főorvos nyert igazgatói kinevezést és korának megfelelő fejlesztést végzett a sürgős megnyitás hiányosságainak szanálására (felszámolására). Kiemelten fejlesztette a műtőket, nagyteljesítményű autoklávokat, olajpumpás műtőasztalokat szerzett be, kéziműszer-készletet kiegészítette, és kisebb kórtermek létesítését kezdte el. 1932-ben 14 ággyal Onkoradiológiai Szakambulancia létesült. Az Intézet nagy műtéteket is vállalt és évek alatt jó hírnevű lett. Megtervezték az önálló Baleseti Kórház épületét is, melyet végül 1940-ben megnyitottak és az Uzsokiból a Traumatológiát áthelyezték a Fiumei úti Kórházba.

A II. világháború alatt az önkormányzati jogot felfüggesztették. A front előre törésével az Uzsoki Kórház szovjet katonai intézményként működött. Az Uzsoki utcai Kórház a kerület Telepes utcai iskola épületében 40 ággyal, mint szükség kórház tovább működött. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány a pénztár önkormányzati jogát visszaállította, s a gyors helyreállítás megindulhatott. Dr. Ambrus Pál, majd Dr. Halász István főorvosok igazgatói irányítása alatt a helyreállítás gyorsan megtörtént. 1948-1957-ig Dr. Farkas Károly pathológus főorvos igazgatta az intézményt. A költségvetési gazdálkodásra történő áttérés a fejlődést lassította. Az államosítás az egyházi intézményeket is érintette, így az Amerikai u. 55. sz. alatti Szeretet Kórház 125 ágyas Tüdőgyógyászatát az Uzsokihoz csatolták. 1957-ben Dr. Szántó Sándor tüdőgyógyász főorvost nevezték igazgatóvá. Az épület belső felújítása, a műszerpark bővítése, sugárforrás létesítése, új Központi Labor kialakítása, s emeletráépítéssel a főépület kapacitás növelése, a Mexikói u. 67. sz. alatt Orthopedia és Utókezelő létesítése bizonyították az intézményvezetés sikerét. A fejlődést az Ideggyógyászati Osztály megnyitása, Szemészeti Ambulancia létesítése, Intenzív therápiás Osztály kialakítása jellemzi. 124 ággyal Belgyógyászati pavilon létesült, s az Orthopedia traumatológiai profillal bővült.. Az intézmény mindenkori történetének egyik legsikeresebb vezetője 1975-ben nyugdíjba vonult. 1976-1977-ig Dr. Sinkovits Mátyás volt Szakrendelő - vezető igazgató nyert kinevezést. A fekvő- és a járóbeteg-ellátás vezetésének egyesítése, - az integráció - 1977. január 1.-vel lépett életbe. A Szakrendelő vezetését Dr. Schindler Jenő, az üzemorvosi vezetést Dr. Koffler Sándor főigazgató helyettesek látták el. 1977-1982-ig - Dr. Vidosfalvy Magda igazgatása alatt - a Sebészeti Osztályokat egyesítették, érsebészeti tevékenység indult. Az Intenzív Osztály bővítése, az Onkológiai Ambulancia építése, új sugárforrás telepítése jelentős haladást képviselt. A Hungária krt. 167. sz. alatti Szociális Otthonból 40 ágy, mint utókezelő a kórház irányítása alá került. 1982-1990-ig Dr. Szendrényi János főorvos vezette a kórházat. Megtörtént a sebészeti, gégészeti, nőgyógyászati, urológiai műtők korszerűsítése, endoszkópos-labor, dializáló-állomás, gyermek orthopedia, nívós szemészeti ambulancia, mammographiai vizsgáló létesült. Igen nagy lépést jelentett a háromszintes Onkoradiológiai-hotel, továbbá az ide telepített kezelő építése. A Hungária krt. 177. sz. alatti háromszintes épületben Krónikus Belgyógyászati Rehabilitálóciós Osztályok nyíltak. Elkészült az Örs vezér téri Szakrendelő. Automata sterilizáló gépek, kémiai- és haematológiai automaták, ultrahang diagnosztika bővítése jelezte az orvos-technika területén a haladást.

A rendszerváltás szakmapolitikai változásai és követelményei kórházunkban is új helyzetet teremtettek. 1990-ben Dr. Szegedy László ideggyógyász főorvost választották igazgatónak, aki feladatát a Neurológiai Osztály vezetése mellett látta el.. A szakmai terület fejlődését az Izotópdiagnosztikai Osztály, az Angiográfiás Labor, a Központi Sterilizáló Állomás és a sugárforrások korszerűsítése, az after loading működtetése jelezte. A Sebészeti-Érsebészeti Osztályon egyre népszerűbbek lettek az endoszkópos műtétek. A kórházi területhiány és zsúfoltság, az infrastruktúra elaggott és korszerűtlen volta egyre nyilvánvalóbban a fejlesztés és a hatékony betegellátás effektív akadályává vált. E nehéz helyzetben a Fővárosi Önkormányzat szakmai vezetése elfogadta az intézményvezető jogos és helyes törekvését, mely az intézmény teljeskörű rekonstrukcióját irányozta elő. Ebben az évben igen sikeres igazgatói munka után Dr. Szegedy László nyugdíjba vonult. Dr. Golub Iván belgyógyász osztályvezető főorvost - független főigazgatói pályázat nyerteseként - nevezték ki az intézet élére. Gazdasági igazgatónak Kálmánné Juhász Ilonát, orvos-igazgatónak Dr. Varga Józsefet, ápolási igazgatónak Horváthné Zsedényi Máriát kérte fel, akik igen jelentõs intézményi támogatottságot élveztek. Az orvos-igazgató helyettes Dr. Bottyán Erik lett, aki egyben az intézmény minőségügyi rendszerének felelőseként kezdettől irányította a kórházi minőségügyi rendszer kiépítését. Dr. Golub Iván főigazgatóként 2012.12.01.-jén nyugdíjba vonult.
2012.12.01-től az intézmény főigazgatói pozícióját dr. Ficzere Andrea tölti be.

Kórházunk a jelenben

Az Uzsoki utcai Kórház ma 17 gyógyító, 4 diagnosztikus osztállyal, számos részleggel működik 3 telephelyen. 
Az Uzsoki utcai főépületben találhatók a szemészeti, sebészeti, nőgyógyászati-szülészeti, fül-orr-gégészeti, ortopédiai-traumatológiai, urológiai, ideggyógyászati, az I. és III. belgyógyászati, radiológiai, patológiai és izotópdiagnosztikai osztályok.
Külön épületekben az onkoradiológiai, II. belgyógyászati, tüdőgyógyászati osztályok, a központi laboratórium.Önálló telephelyen, a Hungária krt. 167-169. szám alatt működnek az I. és II. Belgyógyászati-rehabilitációs osztályok és a Krónikus-belgyógyászati osztály.
A Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás, valamint az Onkológiai Gondozó az Amerikai út 50. szám alatt található.