Állásajánlatok

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő orvosírnok

 

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, ügyelettel

 

Munkavégzés helye: az Intézmény Patológia Osztálya

    1145 Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

      Egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása,  

    számítógép kezelése.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

   érettségi,

   egészségügyi alkalmasság,

   büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

gyors- és gépíró végzettség,

orvosi latin ismerete,

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz;

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

   

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

   A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:

       

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.11.23.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.12.23.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019.05.24.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu.

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

KÖZPONTI IKTATÓBA

IRATKEZELŐ-IRATTÁROS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Központi Iktatója.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény irattárainak rendezése, lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, kézi irattárból központi irattárba történő iratátvétel, és az illetés levéltárral történő kapcsolattartás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, min. érettségi bizonyítvány, valamint min. középfokú irattáros-levéltáros végzettség

Felhasználó szintű számítógép ismeretek;

Irattározási-selejtezési feladatokban szerzett legalább 5 éves gyakorlat, lehetőleg egészségügyi területen, esetleg iktatási feladatokban való jártasság;

Titoktartási képesség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet;

Precíz, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség, gyors felfogó képesség, megbízhatóság, csapatszellem, fiatalos lendület;

Önálló munkavégzésre való alkalmasság.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

„10 ujjas” gépírástudás;

Iratkezelési szoftver alkalmazásában való gyakorlat;

Iratkezelő – irattáros - levéltáros végzettség;

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Szlovákné Bandula Ilona részére a bandulailona@gmail.com vagy a humanpolitika@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. június 16.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. július 16.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. május 18.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

       Kórházhigiénés osztályra

       Központi Sterilizáló Csoport

 

1 fő vezető asszisztens

 munkakör betöltésére

 

betölthető műtős szakasszisztensi végzettséggel

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az osztály szolgáltatásának megszervezése, az optimális minőség biztosítása.

Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó dolgozóknál a munkarendet, munkafegyelmet.

Ellenőrzi a műtők és a steril közti átadás-átvétel folyamatát.

 

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

   műtős szakasszisztensi végzettség;

   E kategóriás végzettség;

   érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

   érvényes kamarai tagság;

   egészségügyi alkalmasság;

   büntetlen előélet;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai és vezetői gyakorlat

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz;

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

       

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

 

   www.kozigallas.gov.hu 2019. április 30.

   a www.uzsoki.hu 2019. április.26.

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

UROLÓGIA OSZTÁLYRA

OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

beosztás ellátására.

 

A vezetői megbízás időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 4 hónap próbaidővel.

A vezetői megbízás határozott időre max.: 5 évre szól.

 

A foglalkoztatás jellege:

Törvényes főfoglalkozású teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az Urológia osztály szakmai vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, területi ellátási kötelezettség megfelelő működtetése. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Gyakorolja a vezetői jogokat az SZMSZ szabályai valamint a vonatkozó szabályok szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

Egyetem; Orvosi diploma;

Urológia szakvizsga;

5 év vezetői gyakorlat;

Érvényes kamarai tagság;

Érvényes működési engedély;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Tudományos fokozat;

Idegen nyelv ismerete;

További szakvizsgák.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Motivációs levél;

Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló oklevelek;

3 hónál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

OONYI igazolás; Nyilvántartásba vétel,

Érvényes működési nyilvántartás igazolása;

Érv. MOK tagság igazolása;

Szakmai vezetési elképzelés;

 Az utolsó 5 év műtéti statisztikája;

Közlemények, könyvrészlet.

Nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton:     

Uzsoki Utcai Kórház

Főigazgatóság

Dr. Ficzere Andrea főigazgató

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. május 29.

 

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. június 28.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás pályázat elbírálása a szakmai kollégium véleményezése után, a szakmai vezető tanács véleményét figyelembe véve főigazgatói hatáskörben történik.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu 2019. április 19.

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu 2019. április 15.

(Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenés: 2019. május 03.)

 

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 FŐ GYÓGYTORNÁSZ

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

Az intézmény Rehabilitációs Telephelye.

1145 Budapest, Hungária krt. 167-169.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésben, főként mozgásszervi betegségek ortopédiai és más betegségekben fizioterápiás gyógyeljárások alkalmazása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

F kategóriás végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság; büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 08.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 07.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu  2019. április 09.

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu  2019. április 05.

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY NŐGYÓGYÁSZATI RÉSZLEGÉBE

1 FŐ ÁPOLÓ

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

ápolás-ellátás 2 műszakban; 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Ápoló vagy onkológiai szakápoló végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. október 08.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. november 07.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu 2019. április 09.

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu 2019. április 05.

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA OSZTÁLY GIPSZKEZELŐJÉBE

1 FŐ MŰTŐSSEGÉD / GIPSZMESTER

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, ügyeleti szolgálattal.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Ortopédia-Traumatológiai osztály gipszmesteri feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Műtőssegéd szakképesítés;

Érvényes működési nyilvántartás igazolása;

MESZK tagság igazolása;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 08.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 07.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu 2019. április 09.

 illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu 2019. április 05.

 

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

REZIDENS

munkakör betöltésére az alábbi táblázat szerint

Osztály

Szakképzés

E-mail cím

Belgyógyászat Osztály

belgyógyászat

1

hompoth@uzsoki.hu

Rehabilitációs Osztály

rehabilitációs medicina

1

hompoth@uzsoki.hu

Fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet Osztály

fül-orr-gégegyógyászat

1

hompoth@uzsoki.hu

Kardiológia

kardiológia

1

hompoth@uzsoki.hu

Központi laboratórium

orvosi laboratóriumi diagnosztika

1

hompoth@uzsoki.hu

Nukleáris Medicina Osztály

nukleáris medicina

1

hompoth@uzsoki.hu

Ortopédia-Traumatológia Osztály

ortopédia-traumatológia

1

hompoth@uzsoki.hu

Patológia Osztály

patológia

1

hompoth@uzsoki.hu

Sürgősségi Betegellátó Osztály

oxiológia és sürgősségi orvostan

1

hompoth@uzsoki.hu

Tüdőbelgyógyászat Osztály

tüdőbelgyógyászat

1

hompoth@uzsoki.hu

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű szóló, közalkalmazotti jogviszony a szakképzés teljes idejére, 4 hónap próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az osztályos orvosi munka ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései illetve megállapodás alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, általános orvosi diploma;

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet;

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Motivációs levél;

Önéletrajz;

Végzettséget igazoló okiratok másolata;

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

Czinegéné Hompoth Julianna kapcsolattartó részére hompoth@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. július 30.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. április 06.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYRA

1 FŐ MŰSZAKVEZETŐ SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az Intézmény Sürgősségi Betegellátó Osztálya.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Műszakvezető szakorvosi feladatok ellátása a Sürgősségi Betegellátó Osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései valamint megállapodás  alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, Orvosi diploma;

Oxyológia és sürgősségi orvostan vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga vagy intenzív terápiás szakvizsga;

Működési engedély, MOK tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

Működési engedély, MOK tagság igazolása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Dr. Tóth Ferenc orvosigazgató részére az orvosigazgato@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. június 21.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. július 21.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. március 24.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő asszisztens

munkakör betöltésére

 

 mely betölthető egészségügyi operátor vagy egészségügyi asszisztens végzettséggel is

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Napi 8 órás munkaidő, 2 műszakban (de.:7-15-ig, du.:12-20-ig).

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Orthopedia - Traumatológia Osztály Rendelőjébe.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása.

Egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása.

Egészségügyi szaknyelv alkalmazása, gépírás, számítógép kezelése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Érettségi bizonyítvány;

Diktálás alapján megfelelő sebességű tízujjas gépelés;

Egészségügyi asszisztensi végzettség esetén érvényes kamarai tagság;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Orvosi latin ismerete.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. szeptember 22.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. október 22.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. március 23.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 FŐ SZOLGÁLATVEZETŐ DIETETIKUS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az Intézmény Dietetika Csoportja.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A részleg szolgáltatásának megszervezése, az optimális minőség biztosítása.

Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó dolgozóknál a munkarendet, munkafegyelmet.

Elkészíti a hatáskörébe tartozó dolgozók műszakbeosztását, ügyeleti beosztását és az élelmezés folyamatát. 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Dietetikus szakképzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

 A pályázat benyújtásának határideje:       2019. május 10.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. június 09.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. március 12.

 

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

SUGÁRTERÁPIA-ONKORADIOLÓGIA OSZTÁLYRA

2 FŐ RÖNTGEN ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

az Intézmény Sugárterápia-Onkoradiológia osztálya.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Onkoradiológiai Osztály és Sugárterápia területén röntgen szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Képi diagnosztikai asszisztens vagy röntgen asszisztens végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. szeptember 02.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. október 02.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. február 27.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY ÚJSZÜLÖTT RÉSZLEG

 

1 FŐ ÁPOLÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel;

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős;

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Szülészet - Nőgyógyászati Osztálya;

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

ápolás-ellátás 2 műszakban;

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Csecsemő és gyermekápoló felsőfokú képesítés;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. szeptember 15.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. február 17.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

Ortopédia – Traumatológia Osztály

 Röntgen részlegébe

 

1 fő röntgen asszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, ügyelettel.

 

Munkavégzés helye:

Az Intézmény Ortopédia - Traumatológia Röntgen Osztálya;

   1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ortopédia - Traumatológia Röntgen osztály területén röntgen asszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    képi diagnosztikai asszisztens végzettség vagy röntgen asszisztensi végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

   A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. február 17.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 

Szemészet Osztály Műtőjébe

 

1 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

 

Munkavégzés helye:

   1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szemészet Osztály műtőjében szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    műtős szakasszisztensi végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

   A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. február 17.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

ASZEPTIKUS CITOLÓGIAI LABORBA

1FŐ ÁPOLÓ vagy GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, egyműszakos munkarendben.

 

Munkavégzés helye:

 

Az Intézmény Központi Gyógyszertárában, a citosztatikus keverékek előállítására kialakított részlegben.

 

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gyógyszerészi felügyelettel történő citosztatikum tartalmú keverékinfúziók készítése, összeállítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

OKJ ápoló végzettség;

Gyógyszertári asszisztens vagy gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. augusztus 11.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019.február 12.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

FÜL-ORR-GÉGE / FEJ-NYAK SEBÉSZETI OSZTÁLYRA

1 FŐ KÖTÖZŐS NŐVÉR

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Egyműszakos, teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Műtét utáni sebkezelés, sebkötözés az ambulancián és az osztályon is.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Felnőtt szakápoló

Középfokú OKJ ápolói végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. augusztus 11.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. február 12.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

VIP OSZTÁLYRA

 

1 FŐ ÁPOLÓ

 

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény VIP osztálya

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ápolás-ellátás 2 műszakban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Emelt szintű szakképesítés;

E vagy F kategóriás, OKJ ápolói vagy diplomás ápolói végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat;

Társalgási szintű angolnyelv használata.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:       

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. augusztus 11.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 26.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. február 12.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

VIP OSZTÁLYRA 

1 fő osztályvezető ápoló helyettes

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, folyamatos munkarend.

 

Munkavégzés helye:   

Az Intézmény VIP osztálya

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

osztályos ápoló tevékenység ellátása, a főnővér távollétében helyettesítési feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

E kategóriás vagy F kategóriás végzettség; OKJ ápolói vagy diplomás ápolói végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat;

Társalgási szintű angolnyelv használata.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 28.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 29.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁR / TISZAFA GYÓGYSZERTÁR

1 FŐ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, egyműszakos

 

Munkavégzés helye:

Az Intézmény Központi és Tiszafa Gyógyszertára;

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Uzsoki Utcai Kórház Központi és Tiszafa Gyógyszertárában gyógyszertári asszisztensi feladatok ellátása.

Gyógyszerek mennyiségi és minőségi átvételében, megfelelő raktározásában, gyógyszerkiadások és megrendelések előkészítésében,

magisztrális gyógyszerkészítésben, valamint mindezek adatrögzítési folyamataiban való részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Gyógyszertári asszisztensi végzettség, gyógyszerkiadó szakasszisztens;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Gyógyszertári szakasszisztens végzettség;

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 28.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 25.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő betegszállító

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

 az Intézmény I. Központi Szolgálat, Betegszállító Csoportja

1145. Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

betegszállítás 2 műszakban;

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    8 általános;

    1 éves egészségügyben szerzett tapasztalat

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

betegkísérő szakképesítés

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 önéletrajz;

 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 29.

 a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 

Sebészet - Onkosebészet Osztály Műtő

 

1 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

 

Munkavégzés helye:

 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Sebészet - Onkosebészet Osztály műtőjében szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 műtős szakasszisztensi végzettség,

 érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

 érvényes kamarai tagság,

 egészségügyi alkalmasság,

  büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

  önéletrajz,

  iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 29.

  a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

  illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő orvosírnok

 

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, ügyelettel

 

Munkavégzés helye: az Intézmény Ortopéd - Traumatológia Osztálya

    1145 Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

      Egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása,  

    egészségügyi szaknyelv alkalmazása, gépírás, számítógép kezelése ügyeleti időben is.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

   érettségi,

   diktálás alapján megfelelő sebességű tízujjas gépelés,

   egészségügyi alkalmasság,

   büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai tapasztalat,

orvosi latin ismerete

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz;

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

    erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

   A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:

       

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019.01.29.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu.

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő röntgen asszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, ügyelettel.

 

Munkavégzés helye:

Ortopédia - Traumatológia Röntgen osztálya

   1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ortopédia - Traumatológia Röntgen osztály területén röntgen asszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    képi diagnosztikai asszisztens végzettség vagy röntgen asszisztensi végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 28.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet 

1 fő asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:   

Az Intézmény Kardiológiai Ambulanciája.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az ambulanciát érintő feladatok ellátása egy műszakban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Emeltszintű szakképesítés,

E kategóriás végzettség,

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

Érvényes kamarai tagság,

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat kardiológiai szakasszisztensi végzettség.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

 A pályázat benyújtásának határideje:       2019. március 28.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. április 12.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 28.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő szociális munkás

 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Egyműszakos, teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Rehabilitációs és Krónikus Belgyógyászati Osztályai

1146 Budapest, Hungária körút 167-169.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szociális szaktanácsadást nyújt a betegek nehézségeinek, problémáinak megoldásában és kapcsolatot tart az Intézmény környezetében működő rendszerek között.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Felsőfokú,

F kategóriás végzettség,

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

Érvényes kamarai tagság,

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

  

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 27.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 28.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

1 fő szövettani asszisztens / szakasszisztens

munkakör betöltésére.

 

 A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az Intézmény Patológiai Osztálya.

1145 Budapest, Uzsoki utca. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Rutin szövettani asszisztensi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Emeltszintű szakképesítés;

Szövettani asszisztens / szakasszisztens végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 27.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 28.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

SEBÉSZET - ONKOSEBÉSZET OSZTÁLY MŰTŐJÉBE

1 fő műtőssegéd

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Sebészet - Onkosebészet Osztály műtőjében műtőssegédi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 középfokú képesítés,

 műtőssegéd szakképesítés,

  érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

  érvényes kamarai tagság,

  egészségügyi alkalmasság,

  büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 önéletrajz,

 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 28.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

2 fő ápoló

munkakör betöltésére

 

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

az Intézmény I. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya;

   1146 Budapest, Hungária körút 167-169. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    ápolás-ellátás 2 műszakban;

 

Illetmény és juttatások:

    Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    E kategóriás  végzettség, OKJ ápolói végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakörök a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthetők.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:           

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.augusztus 10.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 27.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                        

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

II. BELGYÓGYÁSZATI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYRA

2 fő ápoló

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

az Intézmény II. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya;

   1146 Budapest, Hungária körút 167-169. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    ápolás-ellátás 2 műszakban;

 

Illetmény és juttatások:

    Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

    E kategóriás  végzettség, OKJ ápolói végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakörök a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthetők.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:           

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 27.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                        

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

   NEUROLÓGIA OSZTÁLYRA

   2 fő ápoló  

  munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    ápolás-ellátás 2 műszakban;

 

Illetmény és juttatások:

    Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    E kategóriás végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

    Többéves szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:      

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 27.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

KÖZPONTI ANAESTHESIOLÓGIA és INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLYRA

1 fő ápoló

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Központi Anaesthesiológia és Intenzív Terápiás osztálya.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ápolás-ellátás 2 műszakban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Emeltszintű szakképesítés,

E vagy F kategóriás végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány. 

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

  

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 26.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 10.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 27.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu

 

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 

 Ortopédia - Traumatológiai Osztály Műtő

2 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

   1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ortopédia - Traumatológiai Osztály műtőjében műtősnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

emelt szintű szakképesítés,

    műtős szakasszisztensi végzettség,

    érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

    érvényes kamarai tagság,

    egészségügyi alkalmasság,

    büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 25.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 26.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

FÜL-ORR-GÉGÉSZET és FEJ-NYAK SEBÉSZET OSZTÁLY MŰTŐJÉBE

2 FŐ MŰTŐSSEGÉD

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fül-orr-gégészet és fej-nyak sebészet műtőjében műtőssegédi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

műtőssegéd szakképesítés,

érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. augusztus 9.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. január 26.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

Kórházhigiénés osztály 

Központi Sterilizáló Csoport

2 fő fertőtlenítő-sterilező

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

Központi Sterilizáló Csoport

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Előkészíti, alkalmazza és ellenőrzi a különböző fertőtlenítő (sterilizálási) eljárásokat, kezeli a sterilizáló berendezéseket, valamint vezeti a szükséges dokumentációt.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 fertőtlenítő sterilező végzettség,

 érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

 érvényes kamarai tagság,

 egészségügyi alkalmasság,

 büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 önéletrajz,

 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 21.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                          

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 Orthopédia -Traumatológiai Osztály Műtőjébe

 

2 fő műtőssegéd

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

1145. Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Orthopédia - Traumatológiai Osztály műtőjében műtőssegédi feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  műtőssegéd szakképesítés,

  egészségügyi alkalmasság,

  büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

    önéletrajz,

    iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 4.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 21.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki Utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

1 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: egy műszakos, ügyelettel.

 

Munkavégzés helye:

   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Urológia Osztály műtőjében szakasszisztensi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

    Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

   műtős szakasszisztensi végzettség,

   érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

   érvényes kamarai tagság,

   egészségügyi alkalmasság,

   büntetlen előélet,

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

     önéletrajz,

     iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának módja:           

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 3.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 20.

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

   illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

Uzsoki Utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

Urológia műtőbe 1 fő vezető asszisztens

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

Kórházunk Urológia Műtője.

 1145. Bp. Uzsoki u. 29-41. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Urológia Osztály műtőjében főműtősnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

E kategóriás végzettség,

műtős szakasszisztensi végzettség,

érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

 érvényes kamarai tagság,

 egészségügyi alkalmasság,

 büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves vezetői tapasztalat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

  önéletrajz,

  iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 3.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 16.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                        

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

1 fő segédápoló részére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős.

Munkavégzés helye:

az Intézmény III. Belgyógyászati Osztálya

  1145 Bp. Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Teljeskörű segédápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 általános;

1 éves egészségügyben szerzett tapasztalat

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet,

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

    Több éves szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz;

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:         

  Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 19.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                       

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő orvosírnok

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős.

Munkavégzés helye:

az Intézmény Központi Laboratóriuma; 

1145 Bp. Uzsoki u. 29-41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása, gépírás, számítógép kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

érettségi

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet,

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

 gyors- és gépíró végzettség

  egészségügyi szaknyelv alkalmazása

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz;

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:       

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. január 19.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu.

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

                                                         

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

UROLÓGIA-OSZTÁLY  AMBULANCIÁRA

 

1 FŐ ÁPOLÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Urológia ambulanciája.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ápolói feladatok ellátására, egy műszakban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítására a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Emeltszintű szakképesítés;

OKJ ápolói, E kategóriás végzettség;

Érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás;

Érvényes kamarai tagság;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves urológia területen eltöltött szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

 A pályázat benyújtásának határideje:       2019. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje:         2019. június 30.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2018. november 25.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 

 

 

 

 

<< orvos-állások >>