Állásajánlat - Orvosi

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Radiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:    .

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A belgyógyászati szakorvosi feladatok ellátása és részvétel a dialízis osztály munkájában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

Egyetem, radiológus szakvizsga;

Működési engedély, MOK tagság igazolása;

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

3. COVID oltás megléte

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

A felvételhez előnyt jelent általános radiológiai gyakorlat a sürgősségi ellátás sebészeti akut ellátás stroke ellátás ortopédiai ellátás terén.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető!

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

orvosigazgato@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2022.augusztus 1.

A pályázat elbírálásának határideje:         benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Osztályunkon a radiológia minden modalitása működik (Rtg, Uh, CT. MR, Angiográfia).

Intézményünk széles spektrumú beteganyagot biztosít – kiemelkedő igény az onkoradiológiai osztályról -igy a nálunk dolgozó radiológusnak lehetősége lesz mindezekben gyakorlatot szerezni.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2022. május 23.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu illetve a kórház honla

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

FÜL-ORR- GÉGEGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása, a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

Orvosi egyetem,

Fül – orr – gégegyógyászat szakvizsga,

Audiológia szakvizsga,

 

Minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,

3 év vezetői tapasztalat,

Érvényes működési nyilvántartás,

Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet,

3. COVID oltás megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

osztályvezetői tapasztalat,

fej-nyak sebészeti-onkológiai tapasztalat,

jártasság a fül sebészetben, orrmelléküreg sebészetben, illetve ezen területek intracranialis komplikációinak megoldásában,

Ph.D. fokozat,

jó kommunikatív és kooperációs képesség,

klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz,

motivációs levél,

az utolsó 3 év műtéti statisztikája,

szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

végzettséget képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,

az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,

érvényes működési engedély másolata,

védettségi igazolvány vagy igazolás,

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail címre! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.27.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021.03.01. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel (2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet).

Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a Kórház pályázat elbírálásáig kezeli ezt követően megsemmisítésre kerül.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

IV. BELGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása, a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

Orvosi egyetem,

Belgyógyászat szakvizsga,

Egyéb más szakvizsga (ráépített) megléte,

Minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,

3 év vezetői tapasztalat,

Érvényes működési nyilvántartás,

Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet,

3. COVID oltás megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

osztályvezetői tapasztalat,

jártasság belgyógyászati sürgősségi állapotok ellátásában,

jártasság invazív beavatkozások elvégzésében,

jó csapatépítő képesség,

váratlan egészségügyi helyzetekhez való jó alkalmazkodás,

pszichológiai érdeklődés,

telemedicina iránti érdeklődés, tapasztalat,

Ph.D. fokozat,

jó kommunikatív és kooperációs képesség,

klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz,

motivációs levél,

szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

végzettséget képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,

az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,

érvényes működési engedély másolata,

védettségi igazolvány vagy igazolás,

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás).

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail címre! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.28

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021.03.01. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel (2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet).

Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a Kórház pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően megsemmisítésre kerül.

 

 

 

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

KARDIOLÓGIAI OSZTÁLY

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása, a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

Orvosi egyetem,

Kardiológia szakvizsga,

Intervenciós kardiológiai tapasztalat,

Minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,

3 év vezetői tapasztalat,

Érvényes működési engedély,

Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,

Egészségügyi alkalmasság,

Büntetlen előélet,

3. COVID oltás megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyéb más szakvizsga megléte,

Ph.D. fokozat,

jó kommunikatív és kooperációs képesség,

klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz,

motivációs levél,

szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

végzettséget képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,

az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,

érvényes működési engedély másolata,

védettségi igazolvány vagy igazolás,

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás).

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok  elbírálását követően betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail címre! 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.28.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021.03.01. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel (2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet).

Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli ezt követően megsemmisíti.