Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Orvosi

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

UROLÓGIA OSZTÁLYRA

 

1 FŐ SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az urológia osztályon az osztályos munka ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, orvosi diploma, urológus szakvizsga;

Érvényes működési nyilvántartás;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

 A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

 A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

Érvényes Működési engedély másolata;

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: orvosigazgato@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

                                                                             

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorló folyamatosan dönt az illetékes osztályvezető javaslatát figyelembe véve.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 2020. január 12.

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu : 2020. január 08.

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYRA

1 FŐ MŰSZAKVEZETŐ SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Műszakvezető szakorvosi feladatok ellátása a Sürgősségi Betegellátó Osztályon.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései valamint megállapodás  alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, Orvosi diploma;

Oxyológia és sürgősségi orvostan vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga vagy intenzív terápiás szakvizsga;

Működési engedély, MOK tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

Érvényes működési engedély másolata;

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: orvosigazgato@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. július 11.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. augusztus 10.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2020. január 12.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu:

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu :

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 

1 FŐ TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege:

Munkavégzés teljes-, és részmunkaidőben is (minimum heti 2 nap) lehetséges. 

Munkavégzés helye:                                          

Tüdőgongozó és Ernyőképszűrő Állomás

1145 Budapest, Amerikai út 50.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az ellátási területhez tartozó lakosság tüdőbeteg szak-, illetve gondozói ellátása, tüdőszűrő filmek értékelése.  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Egyetem, Orvosi diploma;

Tüdőgyógyász szakvizsga;

Érvényes Működési nyilvántartás,

MOK tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet;

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

Érvényes működési engedély másolata;

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: nagy.eszter@uzsoki.hu 

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. augusztus 10.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. szeptember 09. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 2020. február 11.

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu : 2020. február 07.

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

 

NEUROLÓGIA OSZTÁLYRA

 

1 FŐ SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:

 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A neurológia osztályon az osztályos munka ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Egyetem, orvosi diploma, neurológia szakvizsga;

Érvényes működési nyilvántartás;

MOK tagság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

 A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

 

 A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata;

Érvényes Működési engedély másolata;

Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: nagy.eszter@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 27.

                                                                             

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorló folyamatosan dönt az illetékes osztályvezető javaslatát figyelembe véve.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2020. február 29.

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu:

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu :

<< orvos-állások >>