Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

MŰSZAKI OSZTÁLYRA

 

OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére.

 

A vezetői megbízás időtartama:

határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő;

 

Munkavégzés helye: 1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény Műszaki Osztályának vezetője, melynek keretén belül ellátja:

-az intézmény karbantartási, felújítási, fejlesztési tervének elkészítését, jóváhagyatását, és a jóváhagyott terv alapján a feladatok végrehajtásának megszervezését, irányítását

-a kórház ingatlanjaival (3 telephely) kapcsolatos ingatlan-üzemeltetési feladatokat

-a kórházi ingatlanok épületek, a kórházi részlegek működési feltételeinek műszaki oldalról történő koordinálását, a folyamatos üzemvitel biztosítását

-a kórházon belüli átalakítások átépítések koordinálását

-új fejlesztések koordinálását a tervez(tet)éstől a kivitelezésen át az átvételi eljárások lefolytatásáig

- a műszaki osztály keretgazdálkodói feladatait.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

Okleveles építészmérnöki szakképzettség, vagy Felsőfokú műszaki szakirányú végzettség

Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret.

Vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, pontosság, precizitás, szorgalom, képesség az együttműködésre és munkavállalók irányítására,

 

Előnyt jelent:

 

Gazdasági szakirányú ismeretek,

Nagyberuházásokban szerzett gyakorlat,

Építés kivitelezési munkák irányításában szerzett gyakorlat,

Műszaki ellenőri szakképesítés (magas- ill. mélyépítés),

Magas szintű MS Office ismerete.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

 

A felvétel feltétele:

3 hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető!

 

A pályázat benyújtásának módja:

                            Postai úton:              Uzsoki utcai Kórház

                                                              Gazdasági igazgatóság

                                                              Leitner Béla gazdasági igazgató

                                                              1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

                            Elektronikus úton: gazdig@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:              2022. június. 30.

A pályázat elbírálásának határideje:               2022.július. 30.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu_ illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

1 fő közbeszerzési referens részére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

Munkavégzés helye:   1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Előkészíti a Kórház éves közbeszerzési tervét, valamint annak szükség szerinti módosításait

Közbeszerzési eljárások előkészítése, egyeztetése a Kórház akkreditált közbeszerzési tanácsadójával

Az eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatás, vélemények, állásfoglalások összegyűjtése

Szerződéskötések előkészítése

Közbeszerzési szerződésekhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása

Kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése

Közreműködés hatósági ellenőrzésekben

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

OKJ-s közbeszerzési referens felsőfokú szakképesítés

Legalább középfokú végzettség

Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word)

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

Minimum 2 éves közbeszerzési gyakorlat

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Több éves szakmai gyakorlat előnyt jelent

Felsőfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető

 

 

A felvétel feltétele:

3 hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton: gazdig@uzsoki.hu

Postai úton: Gazdasági Igazgatóság részére

 Uzsoki Utcai Kórház 1145, Budapest Uzsoki utca 29-41.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022.07.31.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.08.31.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

1 fő szennyesszámoló

munkakör betöltésére  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  az Intézmény I. Központi Szolgálat/Textilkezelési Csoport

                                    1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41., illetve Hungária körúti  telephely

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Betegszállítás során keletkezett szennyes textíliák osztályok- és fajták szerinti szétválogatása, számszerű ellenőrzése, a tiszta textíliák külsős cégtől való átvétele, osztályokra történő kiadása. Kapcsolódó  bizonylatok, szállítólevelek kitöltése.  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 általános iskolai végzettség ,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat, de pályakezdőt is szívesen várunk.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör  a pályázatok folyamatos   elbírálását  követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele:

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton:                      Uzsoki Utcai Kórház

                                             Gazdasági igazgató

                                   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton:     gazdig@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 07.16.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.08.07.

A Pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Máté nyújt a +36-1-467-3771-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                          

 

 

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

1 fő segédmunkás

munkakör betöltésére  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Uszoki Utcai Kórház Ellátási osztály

                                    1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41., illetve Hungária körúti  telephely

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Intézményen belüli szállítási és rakodási feladatok ellátása. Az intézmény területén logisztikai feladatok ellátása. Az intézmény területének tisztán tartása, télen hó eltakarítás. A szervezeti egységre vonatkozó szabályozásokban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 általános iskolai végzettség ,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat, de pályakezdőt is szívesen várunk.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör  a pályázatok folyamatos   elbírálását  követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele:

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton:                      Uzsoki Utcai Kórház

                                             Gazdasági igazgató

                                   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton:     gazdig@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 07.16.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.08.07.

A Pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Máté nyújt a +36-1-467-3771-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 

 

 

 

 

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

 

pályázatot hirdet

 

HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYRA

 

 

1 fő humánpolitikai előadó

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel;

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős;

 

Munkavégzés helye:    1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

                                           Humánpolitikai Osztály

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Személyügyi és Bérügyi feladatok ellátása;

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

középfokú képesítés,

személyügyi és munkaügyi szakképesítés;

egészségügyi alkalmasság;

büntetlen előélet;

jó kommunikációs képesség;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

MÁK, Orgware, KIR program ismerete,  szakmai gyakorlat;

 

 A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz;

iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati       eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:       

Elektronikus úton: humanpolitika@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.07. 29 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.08.13.      

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu 

OKFŐ honlapján az okfo.gov.hu