Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet  

 

KONTROLLING CSOPORT

 

finanszírozási ügyintéző

 

munkakör betöltésére

.

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

Budapest Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Fekvő – és járóbeteg szakellátás finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása;

Intézményi működési engedély és finanszírozási szerződések nyilvántartása, módosítások előkészítése;

EFI körébe tartozó eszközök elszámolásához szükséges ellenőrzés, jelentés készítése;

Tételes elszámolású gyógyszerek adatlapjának ellenőrzése, jelentés készítése; 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

Legalább főiskolai szintű egészségügyi szervező végzettség;

Kórházi fekvő és járóbeteg teljesítményelszámolás és finanszírozási feladatokban szerzett legalább 1 éves gyakorlat;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

EFI elszámolásban szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető!

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

 csaszar.eva@uzsoki.hu e-mail címre!

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 11.01.

 

A pályázat elbírálásának határideje:   2021.11.16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt  az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

kozigallas.gov.hu

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet  

ELLÁTÁSI OSZTÁLYRA

 

1 fő gépkocsivezető

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

Budapest Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Szállítási rakodási feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

középfokú képesítés;

„B” kategóriás gépkocsivezetői engedély;

Budapest - i helyismeret;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet; 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.                        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

 a gazdig@uzsoki.hu e-mail címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bayer Attila ellátási osztályvezető nyújt a +36-1-467-3771 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.14.

A pályázat elbírálásának határideje:   2022.05.29.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt  az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

OKFŐ honlapján az okfo.gov.hu

kozigallas.gov.hu

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

 

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet  

ELLÁTÁSI OSZTÁLYRA

 

3 fő segédmunkás

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Szállítási és rakodási feladatok ellátása. Az intézmény területén logisztikai feladatok ellátása. Az intézmény területének tisztán tartása, télen hó eltakarítás. A szervezeti egységre vonatkozó szabályozásokban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

8 általános;

gépkocsi vezetői engedély;

magyar állampolgárság;

egészségügyi alkalmasság;

büntetlen előélet;

cselekvőképesség.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Egészségügyi Intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Targoncavezetői engedély.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz;

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Gazdasági Igazgató részére, a gazdig@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bayer Attila ellátási osztályvezető nyújt a +36-1/467-3771 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2022. 05 14

A pályázat elbírálásának határideje:         2022. 05. 29.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázatokról az gazdasági igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A targoncavezetői engedéllyel rendelkezés esetén garantált szakmunkás bér.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu:

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu :