Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő Számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

Munkavégzés helye:  1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Felügyeli és vezeti az intézmény Kötelezettségvállalás nyilvántartását a CT EcoStat               rendszerben,

Szerződéseket rögzíti a CT EcoStat Rendelés moduljában kötelezettségként, illetve követelésként,

Részt vesz az intézmény zárlati munkálataiban, a Számviteli Szabályzatban meghatározottak szerint ennek során a megadott határidőre biztosítja az előírt adatokat a zárlati munkák végrehajtásához

Kijelöli - kontírozza - a pénzintézeti, a pénztári, valamint a vegyes bizonylatokon a terhelendő, illetve jóváírandó főkönyvi számlákat

Érvényesítői teendők ellátása

Vevő számlázás

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Mérlegképes könyvelői végzettség

Önálló munkavégzés,

Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word),

Büntetlen előélet,

Magyar állampolgárság,

 

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Költségvetési szférában szerzett gyakorlat,

Eco-Stat program ismerete.

 

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,

Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető

A felvétel feltétele:

3 hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton: kovacsne.judit@uzsoki.hu

Postai úton: Pénzügyi és számviteli osztályvezető részére

 Uzsoki Utcai Kórház 1145, Budapest Uzsoki utca 29-41.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022.11.15.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő leltározó

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

Munkavégzés helye:  1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Leltározások előkészítése,

Ütemterv szerinti leltározások végrehajtása,

Soron kívüli, ütemtervben nem szereplő leltározások végrehajtása,

Leltározások dokumentációjának elkészítése, kezelése,

Önleltári jelentések gyűjtése, rendszerezése és összesítése,

Leltári körzetek és leltárfelelősük nyilvántartásának kezelése,

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Önálló munkavégzés,

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word),

Jó kommunikációs készség

Büntetlen előélet,

Magyar állampolgárság

 

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Költségvetési szférában szerzett gyakorlat,

 

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,

Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.        

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető

A felvétel feltétele:

3 hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton: kovacsne.judit@uzsoki.hu

Postai úton: Pénzügyi és számviteli osztályvezető részére

 Uzsoki Utcai Kórház 1145, Budapest Uzsoki utca 29-41.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022.11.15.

               

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról a gazdasági igazgató dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

1 fő szennyesszámoló

munkakör betöltésére  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  az Intézmény I. Központi Szolgálat/Textilkezelési Csoport

                                    1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41., illetve Hungária körúti  telephely

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Betegszállítás során keletkezett szennyes textíliák osztályok- és fajták szerinti szétválogatása, számszerű ellenőrzése, a tiszta textíliák külsős cégtől való átvétele, osztályokra történő kiadása. Kapcsolódó  bizonylatok, szállítólevelek kitöltése.  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 általános iskolai végzettség ,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat, de pályakezdőt is szívesen várunk.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör  a pályázatok folyamatos   elbírálását  követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele:

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton:                      Uzsoki Utcai Kórház

                                             Gazdasági igazgató

                                   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton:     gazdig@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 10.16.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.11.07.

A Pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Máté nyújt a +36-1-467-3771-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                          

 

 

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

1 fő segédmunkás

munkakör betöltésére  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Uszoki Utcai Kórház Ellátási osztály

                                    1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41., illetve Hungária körúti  telephely

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Intézményen belüli szállítási és rakodási feladatok ellátása. Az intézmény területén logisztikai feladatok ellátása. Az intézmény területének tisztán tartása, télen hó eltakarítás. A szervezeti egységre vonatkozó szabályozásokban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

8 általános iskolai végzettség ,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat, de pályakezdőt is szívesen várunk.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör  a pályázatok folyamatos   elbírálását  követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele:

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton:                      Uzsoki Utcai Kórház

                                             Gazdasági igazgató

                                   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton:     gazdig@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 10.16.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.11.07.

A Pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Máté nyújt a +36-1-467-3771-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a gazdasági igazgató folyamatosan dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu