Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

MŰSZAKI OSZTÁLYRA

 

1 FŐ MŰSZAKI ÜZEMELTETŐ-DISZPÉCSER

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Épületfelügyeleti rendszer üzemeltetése, gépészeti rendszerek rendszeres felügyelete.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Gépész technikus, automatizálási technikus végzettség;

Szolgáltatói szemlélet, udvarias, gyors munkavégzés, jó kommunikációs készség;

Magyar állampolgárság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Energetikus, egyéb gépész szakirányú középfokú képesítés.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Iskolai végzettséget, ill. szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: szabo.bela@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2021. január 29.

A pályázat elbírálásának határideje:         2021. február 28.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorló folyamatosan dönt az illetékes osztályvezető javaslatát figyelembe véve.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 

   a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu :

   AEEK honlapján a www.aeek. hu: