Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYRA

 

HUMÁNPOLITIKAI ELŐADÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 4 hónap próbaidővel;

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős;

 

Munkavégzés helye:    1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

                                           Humánpolitikai Osztály

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Személyügyi és Bérügyi feladatok ellátása;

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. Évi XXXIII. tv. rendelkezései illetve megállapodás alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

középfokú képesítés,

személyügyi és munkaügyi szakképesítés;

magyar állampolgárság;

egészségügyi alkalmasság;

büntetlen előélet;

jó kommunikációs képesség;

 

 A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

MÁK, Orgware, KIR program ismerete, többéves szakmai gyakorlat;

 

 A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 önéletrajz;

 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati     eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:       

Elektronikus úton: humanpolitika@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07. 23 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.08.22.      

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2020.05.24.                                  

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu  

a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

MŰSZAKI OSZTÁLYRA

 

1 FŐ DISZPÉCSER

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:   

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Épületfelügyeleti rendszer üzemeltetése, gépészeti rendszerek rendszeres felügyelete.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Gépész technikus, automatizálási technikus végzettség;

Szolgáltatói szemlélet, udvarias, gyors munkavégzés, jó kommunikációs készség;

Magyar állampolgárság;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Energetikus, egyéb gépész szakirányú középfokú képesítés.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz;

Iskolai végzettséget, ill. szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: szabo.bela@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. július 24.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. augusztus 23.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorló folyamatosan dönt az illetékes osztályvezető javaslatát figyelembe véve.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

 

 

   a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 2020. május 25.

   a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu : 2020. május 21.

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

KÖZPONTI IKTATÓBA

IRATKEZELŐ-IRATTÁROS

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

 

Munkavégzés helye:   

Az intézmény Központi Iktatója.

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény irattárainak rendezése, lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, kézi irattárból központi irattárba történő iratátvétel, és az illetés levéltárral történő kapcsolattartás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, min. érettségi bizonyítvány, valamint min. középfokú irattáros-levéltáros végzettség

Felhasználó szintű számítógép ismeretek;

Irattározási-selejtezési feladatokban szerzett legalább 5 éves gyakorlat, lehetőleg egészségügyi területen, esetleg iktatási feladatokban való jártasság;

Titoktartási képesség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet;

Precíz, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség, gyors felfogó képesség, megbízhatóság, csapatszellem, fiatalos lendület;

Önálló munkavégzésre való alkalmasság.

 

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet;

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

„10 ujjas” gépírástudás;

Iratkezelési szoftver alkalmazásában való gyakorlat;

Iratkezelő – irattáros - levéltáros végzettség;

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.

 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Szlovákné Bandula Ilona részére a bandulailona@gmail.com vagy a humanpolitika@uzsoki.hu e-mail címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. június 20.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. július 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu 2020. május 26.

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu 2020. május 30.