Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Egyéb felsőfokú

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

1 FŐ BELSŐ ELLENŐR

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel;

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős;

 

Munkavégzés helye:   

Uzsoki Utcai Kórház Főigazgatósága

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt belső ellenőrzési feladatok:

 • A rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, vagyon megóvás, gyarapítás elemzése, az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának ellenőrzése.
 • A belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelőségének elemzése.
 • A kontrollrendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok készítése a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat figyelembe véve.
 • A belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres felülvizsgálata, a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai miatti - szükséges módosítások átvezetése.
 • A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, azok végrehajtása, szükség szerinti módosítása.
 • A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása.
 • A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése.
 • Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása.
 • A belső és külső ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, az ellenőrzési dokumentumok és adatok megőrzése, biztonságos tárolása.
 • Az államháztartási miniszter által közzétett - belső ellenőrzésre vonatkozó - módszertani útmutatók érvényesítése. A Bkr. előírásai alapján tanácsadási tevékenységvégzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. Évi XXXIII. tv. rendelkezései illetve megállapodás alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Felsőfokú képesítés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 70.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte.
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, pontosság, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet.
 • Legalább 2 éves szakmai gyakorlat.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Államháztartási, költségvetési és ellenőrzési kérdésekben való tájékozottság.
 • ÁBPE-I képzés teljesítése.
 • WORD, EXCEL programok felhasználói szintű ismerete.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

 

 • Mérlegképes könyvelői képesítés.
 • Kórházban, más egészségügyi intézményben szerzett ellenőrzési tapasztalat.
 • Kórházban, más egészségügyi intézményben pénzügyi-számviteli területen szerzett vezetői tapasztalat.
 • ÁBPE-II. továbbképzés teljesítése.
 • EcoStat program ismerete.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
 • motivációs levél maximum 2 oldalas terjedelemben,
 • iskolai végzettséget, ÁBPE elvégzését igazoló dokumentumok másolata, 
 • belső ellenőrzési tevékenységre jogosító regisztráció másolata,
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • 3 hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén utólag is benyújtható, az alkalmazás feltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte.), 
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket elfogadó nyilatkozat,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: humanpolitika@uzsoki.hu

(A tárgynál kérjük feltüntetni: belső ellenőri pályázat)

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. augusztus 03.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. október 02.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokról a Főigazgató dönt a Gazdasági Igazgató, a Humánpolitikai Igazgató és a Belső ellenőr javaslata alapján. Az eredményről a pályázók mailben kapnak értesítést.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Az interjúk időpontjáról a pályázók mailben kapnak értesítést. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2020. május 04.

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu

illetve a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős, 1 műszakos.

Munkavégzés helye:

az Intézmény területe;

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A mindenkor hatályos jogszabályok alapján infekciókontroll tevékenység végzése, mely magába foglalja a következő teendőket: nosocomiális fertőzések felügyelete, kiszolgáló egységek közegészségügyi ellenőrzése, vízminőség felügyelete, sterilizáló egység ellenőrzése,  surveillance programok, EFRIR, alkalmazások, kötelező jelentések elvégzése, munkavédelem, gyógyszetár, egyéb szakterületekkel való közreműködés, takarítás, rovar- és rágcsálóirtás felügyelete, éves nagytakarítások és záró fertőtlenítések megszervezése, hatósági ellenőrzéseken való részvétel, mindennapi higiénés problémák jogszabályoknak megfelelő, kreatív és magabiztos megoldása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:   

Főiskola/ közegészségügyi-járványügyi ellenőr/ közegészségügyi-járványügyi felügyelő/ népegészségügyi ellenőr/ okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelő szakon/ okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon;

érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

érvényes kamarai tagság,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

többéves szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz,

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje: 2019. december 21.

 a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                         

 illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

 

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 2020. január 18.

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu : 2020. január 18.

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁRBA


1 fő gyógyszerész / szakgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján. Gyógyszerészi feladatok ellátása a Központi Gyógyszertár gyógyszergazdálkodási, magisztrális, citosztatikus keverékifúzió készítő és vényforgalmú részlegeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

egyetem, gyógyszerész / szakgyógyszerész végzettség,

kamarai tagság,

érvényes működési nyilvántartás,

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

motivációs levél,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:A m

Elektronikus úton: Kraszits István vezető főgyógyszerész részére a kraszits.istvan@uzsoki.hu e-mail címre!

A pályázat benyújtásának határideje:       2020. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje:         2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2019. december 16.

 

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu: 2019. december 16.

a kórház  honlapján a www.uzsoki.hu : 2019. december 12.