Állásajánlat - Egyéb

 

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

 

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

1 fő közegészségügyi-járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő, 1 műszakos  

 

Munkavégzés helye:  az Intézmény területe

                  1145. Budapest, Uzsoki u. 29-41.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

az intézményi infekciókontroll végzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

közegészségügyi-járvnyügyi felügyelő végzettség ,

 népegészségügyi ellenőr végzettség

érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

érvényes kamarai tagság  

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör  a pályázatok folyamatos   elbírálását  követően azonnal betölthető.

 

A felvétel feltétele:

érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton:                      Uzsoki Utcai Kórház

                                             Ápoilási igazgató

                                   1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

Elektronikus úton:     apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 11.21.

               

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.12.12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal  történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                          

 

 

 

Uzsoki Utcai Kórház

az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény  alapján

pályázatot hirdet

 

1 fő gyermek felügyelő részére

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Uzsoki Utcai Kórház , Gyermekmegőrző

                                   1146 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

3-10év Közötti gyermekek játékos foglalkoztatása, felügyelete.

A gyermekmegőrző működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

kisgyermeknevelő-gondozó

óvodapedagógus végzettség

érvényes kamarai tagság.

egészségügyi alkalmasság,

büntetlen előélet.

 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves szakmai gyakorlat, de pályakezdőt is várunk.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

az elbírálást követően azonnal

 

A felvétel feltétele: erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

                Postai úton: Uzsoki utcai Kórház

                                       Ápolási  igazgató

                                      1145. Bp. Uzsoki u. 29-41.

 

                Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. 05.19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.03.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu                          

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet  

 

1 fő

gyógymasszőr

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidős..

Munkavégzés helye:

Kórházunk Rehabilitációs telephelye;

1145 Budapest, Hungária Krt. 167-169. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

masszírozás,  mobilizálásban való segédkezés, gyógytornásszal való együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

„D” kategóriás végzettség;

érvényes egészségügyi  szakdolgozói működési nyilvántartás;

érvényes kamarai tagság;

egészségügyi alkalmasság;

büntetlen előélet; 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

több éves  szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

apolasiigazgatosag@uzsoki.hu e-mail címre! 

A pályázat benyújtásának határideje:       2022.07.20.

A pályázat elbírálásának határideje:         2022.08.04. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt  az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:

OKFŐ honlapján az okfo.gov.hu

www.kozigallas.gov.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló  2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet  

 

2 fő

betegszállító

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidővel. 

A foglalkoztatás jellege: 

Teles munkaidős, folyamatos munkarend. 

Munkavégzés helye:

az Intézmény Központi Betegszállító Szolgálata

1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

betegek szállítása vizsgálatokra, illetve osztályok közötti áthelyezés segítése, járóbetegek kísérése az intézményen belül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

8 általános;

Egészségügyi alkalmasság;

Büntetlen előélet; 

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

betegkísérő szakképesítés.

 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

Önéletrajz;

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

apolasiigazgatosag@uzsoki.hu e-mail címre! 

A pályázat benyújtásának határideje:       2022.09.09.

A pályázat elbírálásának határideje:         2022.09.24. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt  az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2022.03.10.

a szolgáltató központi honlapján:

www.kozigallas.gov.hu

OKFŐ honlapján az okfo.gov.hu