Asztalos

Munkakör

Asztalos

Időtartam

Határozatlan idejű

Próbaidő

3 hónap

A foglalkoztatás jellege

teljes munkaidő

Helyszín

Műszaki Osztály

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok
  • Az intézményben (3 telephelyen) közvetlen felettese részéről biztosított munkalapokon rögzített asztalos munkák elvégzése. A munka során a helyszíni vizsgálat alapján meghatározza a beavatkozás anyagigényét, a hiba/ellenőrzés várható elhárításának időigényét, a fentiekről tájékoztatást ad a közvetlen felettesi –művezetőnek. Elvégzi a szükséges javításokat és hibaelhárítást, valamint kellő gondossággal jár el a TMK feladatokban is. Gondoskodik a fa nyílászárók biztonságos használhatóságának fenntartásáról, valamint javításáról és a javított részek kezeléséről.
  • Havária esemény esetén azonnal beavatkozik a kármegelőzés, kármérséklés érdekében.
    Igény esetén az asztalosműhely gépi adottságai és szakképzettsége szerint elvégzi a fa elemek javítását, javító festését, szükség esetén új elemek legyártását.
  • A rábízott eszközállomány épségének, kockázatmentes használhatóságának napi ellenőrzése is a feladata, valamint a leltári felelősség szerinti megőrzése is.
  • További feladata a szakképesítést nem igénylő egyéb feladatok elvégzése a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozások és előírások betartása mellett, munkahelyi vezetőjének instrukciói alapján és felügyeletével.
Illetmény és juttatások

Megegyezés szerint

Állásajánlat információk

 Budapesti Uzsoki Utcai Kórház álláshirdetése asztalos munkakör betöltésére.

Az állásajánlat benyújtásának határideje

Folyamatos

Az állásajánlat elbírálásának módja, rendje

A jelentkezésekről a gazdasági igazgató dönt az illetékes osztályvezetővel történt egyeztetés alapján.

Elektronikus úton

deak.zsolt@uzsoki.hu

A felvétel feltétele

3 hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a jelentkezések elbírálást követően azonnal betölthető

Állásajánlat feltételei
  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság
A pályázó által az állásajánlathoz csatolandó iratok, igazolások
  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
Az állásajánlat kiírás közzétételének helye, ideje