Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Gazdasági/Ügyviteli/Műszaki

 

 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYRA

 

HUMÁNPOLITIKAI ELŐADÓ

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 4 hónap próbaidővel;

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős;

 

Munkavégzés helye:    1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

                                           Humánpolitikai Osztály

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Személyügyi és Bérügyi feladatok ellátása;

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt.1992. Évi XXXIII. tv. rendelkezései illetve megállapodás alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

középfokú képesítés,

személyügyi és munkaügyi szakképesítés;

magyar állampolgárság;

egészségügyi alkalmasság;

büntetlen előélet;

jó kommunikációs képesség;

 

 A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

MÁK, Orgware, KIR program ismerete, többéves szakmai gyakorlat;

 

 A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 önéletrajz;

 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati     eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:       

Elektronikus úton: humanpolitika@uzsoki.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11. 13 .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.13.      

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a főigazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 2020.09.14.                                  

a szolgáltató központ honlapján: kozigallas.hu_ 

a kórház honlapján: www.uzsoki.hu

AEEK honlapján a www.aeek. hu: