Ugrás a tartalomra

Állásajánlat - Egyéb felsőfokú

 

 

 

Uzsoki utcai Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

AZ INTÉZMÉNY DIETETIKA CSOPORTJA

 

1 fő dietetikus

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:

 teljes munkaidős.

Munkavégzés helye:

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

dietetikai tanácsadás, betegségtípusok szerinti étrend összeállítás, osztályos viziten való részvétel az élelmezésen az étkeztetés (tálalás) irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. 1992. évi. XXXIII tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 dietetikus végzettség

 érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás,

 érvényes kamarai tagság,

 egészségügyi alkalmasság,

 büntetlen előélet.

A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Többéves szakmai gyakorlat.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak  a pályázati eljárással összefüggésben szükséges  kezeléséhez hozzájárul.

Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakörök a pályázatok folyamatos elbírálását követően azonnal betölthető.

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja:   

Elektronikus úton: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje:

a szolgáltató központ honlapján: www.kozigallas.gov.hu      2020.06.23.                  

illetve a kórház honlapján a www.uzsoki.hu 2020.06.19.

AEEK honlapján a www.aeek. hu 2020.06.19.