I. Belgyógyászati Osztály - Kardiológia

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A múlt A kórház alapításakor a pestújhelyi intézet 80 ágyas belgyógyászati osztályát telepítették át kórházunkba. Ez idő tájt az osztály keretében fertőző részleg is működött. Az első osztályvezető dr. Rohrböck József volt aki érdeklődési területének a kardiológiát tekintette. Utóda dr. Szalontay Károly lett, aki a kórház egyik leghosszabban regnáló osztályvezető főorvosaként vezette az osztályt, érdeklődése jelentős részben szintén a kardiológia felé irányult. Őt követte dr. Gyulai Ernő kanditátus, aki a pajzsmirigy betegségeket tanulmányozta, és kiváló diagnosztaként ismerték.

1978. szeptember 1-jét követően dr. Gács János, az orvostudományok doktora irányította az osztályt és fő érdeklődési területe az endokrinológiai betegségek, azon belül a pajzsmirigy betegségei voltak, és elsajátította a nukleáris medicinát. Az ő tanítványa volt dr. Badacsonyi Katalin ,aki jelenleg a XIV. kerületi Kardiológiai Szakrendelés vezető főorvosa.

Dr. Pálossy Béla kardiológus főorvos 1981-ben kezdte meg működését és 1992. március elején vette át az osztály irányítását mely meghatározóan pajzsmirigy-betegségekkel foglalkozó osztályból - a kerületi igényeket figyelembe véve - kardiológiai profilú belgyógyászati osztállyá alakította.Kardiológiai Szakambulanciát szervezett, mely kerékpár-ergometriás vizsgálati lehetőséggel, később echocardiográfiás készülékkel, 24 órás EKG- és vérnyomás-monitorozási lehetőséggel egészült ki.

2006. április elején történt nyugdíjba vonulása óta megbízott osztályvezető főorvosként dr. Kertész Péter belgyógyász főorvos irányította osztályunkat. Az osztályvezetői státuszt a kórház meghirdette, és a pályázatok elbírálása megtörtént, dr. Nagy András Csaba lett az osztályvezető.

A jelen az osztály fő profilja továbbra is a XIV. kerület kardiológiai fekvő- és járó-beteg ellátása. Az évek óta meglévő általános belgyógyászati ellátás nem változott, 16 ágyon látjuk el a kerület betegeinek kb. egyharmadát és 40 ágyon a kardiológiai eseteket. 2007 évtől kiemelt intézményként működő kórházban új elvárásoknak is meg kell években megszokott „betegkör” is.

Egyrészről a finanszírozás változása miatt a kórházi kivizsgált, kezelést. Másrészről egyes társosztályok saját területein kívül (regionális, vagy fővárosi ellátásban felvett) betegeinek belgyógyászati, kardiológiai ellátását biztosítani kell. Ezekkel a plusz feladatoknak csak egy nem túlhajszolt, de ugyanakkor jólképzett, folymatos továbbképzésben részesülő személyzettel lehet minőségi munkával megfeleni. A meglévő rendszer elemeinek megtartása mellett szükségessé válhat bizonyos mértékű struktúra átalakítás is. Kutatási tevékenység Az osztály szakorvosai számos nemzetközi vizsgálatban vettek részt. Így a jelenleg is zajló WARCEF és HERA vizsgálatok mellett részt vállaltunka korábban lezárt MOLGEOM és SENIORS vizsgálatokban is.

Munkatársaink pontos munkájával és hozzáértésével elősegítették e vizsgálatok sikeres befejezését, lezárását, melyet pl. a SENIORS vizsgálat nemzetközi publikációjában ki is emeltek Kollégánk, Dr. Nagy András Csaba Ph.D. tanulmányaival kapcsolatos kutatásait 2003-ban kezdte, majd 2005 októberében jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolájába egyéni postgraduális doktori képzésre a „ Szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata (vezető: Dr. Csanády Miklós, egyetemi tanár,akadémiai doktor)” témakörben, „Az ischaemiás és myocardium eredetű szívbetegségek diagnózisa képalkotó módszerekkel, különös tekintettel a terheléses és echocardiographiára és a perfúziós vizsgálatokra. (Dr. Forster Tamás egyetemi tanár, akadémiai doktor)” alprogramra. Kutatásai során a daganatos betegek kemoterápia okozta szívizom károsodásának korai kimutatásával foglalkozik. Számos médiumban jelennek meg cikkeink, előadásaink.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Kórházunk oktatókórház. Ennek megfelelően osztályunkon folyik a szakdolgozók és az orvosok képzése, tovább képzése. Szakdolgozói szinten felkészítés és vizsgáztatás folyik alapfokú nővérképzésben, szakápolói képesítés megszerzésében. Töltik nálunk gyakorlatukat dietetikusok, és fizoterápiás asszisztensek is. Dolgozóink szakvizsga képzését végezzük, felügyeljük. Az orvosképzésben az alapoktól, a szakvizsga felkészítésig részt veszünk. Orvostanhallgatók töltik nálunk I. év után ápolástani, III. és VI. év után belgyógyászati, gyakorlatukat. Rezidensképzésben nem csak a későbbiekben nálunk elhelyezkedő kollegák, de más intézetek orvospalántáinak szakirányú képzését folytatjuk. Osztályunkon már önállóan dolgozó munkatársak szakvizsga felkészítését is végezzük.

A szaktudás folyamatos szélesítéséről és elmélyítéséről a heti rendszerességgel megtartott szakmai referálók gondoskodnak. Ilyenkor a nem csak a felkészülő orvos, de hallgatósága is profitál a hallottakból. Az osztályvezetői vizitek, és a délelőtti esetmegbeszélések is a folyamatos képzés részei. Kongresszusokon, szimpóziumokon, tudományos továbbképzésen résztvevő kollegák, új ismereteiket megosztják a közösséggel.

Nyomon követjük a megjelenő szakmai ajánlásokat, irányelveket. Ugyan ilyen fontos a számítógéppel, Internettel kapcsolatos ismeretek frissítése. Osztályunk oktatási tevékenysége kiterjed az egészségnevelésre is. Betegeink mind a szakszemélyzettől, mind az orvosoktól tanácsokat kapnak életvitelükre, betegségükkel kapcsolatos kérdésekre és feladatokra vonatkozóan. Számos médiumban jelennek meg cikkeink, előadásaink. Rendszeresen szereplünk a Zugló TV adásaiban, alkalmanként országosan fogható TV csatornákon, volt már egészségnevelésről szóló riportunk az Info Rádióban, jelent meg cikk a Népszabadságban, kisebb riportos napi- és heti lapokban.