FILKO Alapítvány

Az alapítvány képviselője: dr. Bursics Attila, osztályvezető főorvos

Adószám: 18468407 – 1 – 42

Az alapítvány céljai: A sebészeti betegek - ezen belül a bél- és húgyúti betegek és stómával élők külön is – (továbbiakban a betegek) kezelésének elősegítése. A betegek rehabilitációja. A betegek kezelésével kapcsolatos korszerű metodikák bevezetése, kutatás támogatása. Hazai és külföldi szakirodalom megismertetése, szakemberek képzése. Gyógyításban résztvevő szakemberek hazai és külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. Minden ember, ha orvosi, ezen belül sebészeti kezelésre szorul, jogosan igényli a legkorszerűbb, legmagasabb színvonalú ellátást. A társadalmunk átmeneti korszakában, az egészségügy jelenlegi, szűkös keretei között egy korszerű, széles profilú sebészeti osztály működtetése önmagában sokba kerül. Ahhoz, hogy a folyamatos működésen túl, követni tudjuk a rohamosan fejlődő orvostudomány, ezen belül a sebészet haladását, szükség van az orvosok folyamatos továbbképzésére, a diagnosztikus és gyógyító eszközök korszerűsítésére. Fontos a kongresszusokon való részvétel, hazai és külföldi továbbképzéseken. Folyamatosan ajánlatos tájékozódni az újonnan megjelenő folyóiratokról, könyvekről, CD lemezekről. Az alapítvány közhasznú.

Támogatott osztályok: Sebészeti- Onkosebészeti Osztály

Elérhetőség: 06-1-467-3794

Weboldal: https://sites.google.com/site/filkopage/our-company