Ugrás a tartalomra

Betegellátásban közvetlen részt nem vevő osztályok

FŐIGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:
+36-1-467-3700/2100, 2200 mellék

Minőségirányítási Vezető

Név:
Juhász Árpád
Tel.:
+36-1 467-3709
E-mail:

Jogi Iroda

Tel.:
+36-1-467-3700/3749 mellék
E-mail:

Informatikai és Adattárház Osztály

Név:
Kozalik Miklós osztályvezető
Tel.:
+36-1-467-3788

Üzembiztonsági Iroda

Név:
Vásárhelyi István, munka-, és tűzvédelmi előadó
Tel.:
+36-1-467 3743

Sugárvédelmi Szolgálat

Vezető:
Benedek Tibor
Tel.:
+36-1-467-3800/1041 mellék
Sugárvédelmi szakértő:
Rácz Ildikó
Tel.:
+36-1-467-3800/1040 mellék
E-mail:

Központi Iktató

Szakmai vezető:
Szlovákné Bandula Ilona
Csoportvezető:
Endrődi Szilvia
Tel.:
+36-1-467-3700/1328

ORVOS IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:
+36-1-467-3700/3872 mellék

Kózházhigiénia

Név:
Gőbelné Dr. Pem Teréz vezető főorvos
Tel.:
+36-1-467-3700/3777

ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:
+36 1-46737-00/2500, 2600 mellék

Szakoktatás

Név:
Krimmer-Schoblocher Tünde
Tel.:
+36-1-467-3700/3767-es mellék
Név:
Bukodi Edit
Tel.:
+36-1-467-3700/3844-es mellék

Szociális Munkás

Név:
Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi
Tel.:
+36-1-467-3700/1734-es mellék

Gyermekváró

Név:
Lőrincz Mária Zsuzsanna
Tel.:
+36-70 199 4123

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Titkárság

Tel.:
+36-467-3700/2300 mellék

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Osztályvezető:
Kovácsné Bajkai Judit
 
 
Feladata:
Az intézménytervezéssel, bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással, a gazdálkodás során keletkezett követelések maradéktalan behajtásával, vagyon-nyilvántartással, számvitellel, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal, gazdasági folyamatokba épített ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait végzi a vonatkozó törvényi és jogszabályi, valamint az intézmény saját szabályzataiban foglalt rendelkezések szigorú betartásával. A leltározási feladatok ellátása.
Tel.:
+36-1-467-3760

Műszaki és Logisztikai Főosztály

Főosztályvezető:
Szabó Béla
Tel.:
+36-1-467-3814 mellék

 

Anyaggazdálkodási Osztály

Osztályvezető:
Rebecsák Györgyi
Feladata:
Az Anyaggazdálkodási osztály fő feladata az intézmény folyamatos tevékenységéhez szükséges - az osztály ellátási körébe tartozó - egészségügyi és egyéb anyagok, illetve eszközök, valamint textíliák beszerzésének tervezése, a beszerzés lebonyolítása, figyelembe véve az igényeket és a rendelkezésre álló keretet.
Az Anyaggazdálkodási osztály, a Műszaki osztály és az Orvosi Műszergazdálkodási osztály által megrendelt anyagok és eszközök mennyiségi és minőségi átvétele, tárolása, illetve kiadása az igények alapján.
 
Tel.:
+36-1-467-3752 mellék

Műszaki Osztály

Osztályvezető:
 
Feladata:
Jancsó Ferenc

A Műszaki Osztály feladata az Intézmény telephelyein a Kórház működéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása, működtetése és ellenőrzése. Ezen túlmenően részt vesz a Kórház beruházási- felújítási- és fejlesztési terveinek előkészítésében, azok megvalósításában, ellenőrzi, illetve felügyeli a projektek megvalósítását.
 
 
Tel.:
+36-1-467-3732
Mûszaki ügyintéző:
+36-1-467-3700/2365 mellék

Ellátási Osztály

Osztályvezető:
Bayer Attila
Feladata:
Az ellátási osztály feladatai: 
  • belső és külső szállítási,szállítás - szervezési
  • rendezvény - szervezési és felügyeleti
  • terület- és parkfenntartási tevékenységek
Tel.:
+36-1-467-3771
 

Finanszírozási és Kontrolling Osztály

Osztályvezető:
Császár Éva
Feladata:
A NEAK finanszírozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását, támogatását végzi és a keretgazdálkodási munka menetének, tervezésének támogatását. Éves- havi TVK terv elkészítése, gazdasági elemzések végzése.
Tel.:
+36-1-467-3790

Orvosi Műszergazdálkodási Osztály

Osztályvezető:
Horváth László
Feladata:
Az osztály feladata valamennyi gyógyító, diagnosztikai szolgáltatást végző osztály és egység orvosi gép-műszer, berendezés és kéziműszer igényeinek tervezése és beszerzése, a meglévő géppark javítása, javíttatása, karbantartása, selejtezése, valamint a kapcsolódó raktározási és adminisztrációs (nyilvántartási, beszámolási) tevékenység elvégzése. Az osztály szoros kapcsolatban áll a Kórház összes gyógyító és diagnosztikai szolgáltatást végző egységével, és az ezeket támogató  egységgel, a szakhatóságokkal, valamint a beszállítókkal.
Tel.:
+36-1-467-3801
 

Humánpolitikai Osztály

Humánpolitikai igazgató:
Kövesi Jánosné
Tel.:
+36-1-467 3757
Humánpolitikai osztályvezető helyettes:
Szirtné Budai Éva
Tel.:
+36-1-467 3759
Humánpolitikai előadók:
+36-1-467 3700 /1087, 1088, 1336, 1172 mellékek
Külső intézményből érkezők ügyintézője, szociális előadó:
+36-1-467 3700/ 1207 mellék
Feladata:
Az osztály a humánerőforrás gazdálkodás, munkaerő- és bérgazdálkodás mellett a szociális ellátási tevékenységet is végez.