Betegellátásban közvetlen nem résztvevő osztályok

FÕIGAZGATÓSÁG

Titkárság
Tel.:+36-1-467-3700/2100, 2200 mellék 
E-mail: foigazgatosag@uzsoki.hu 

Minõségirányítási Vezetõ
Apáti Zsuzsanna
Tel.:+36-1 467-3709
E-mail: minoseg@uzsoki.huapati.zsuzsanna@uzsoki.hu

Jogi Iroda
Tel.:+36-1-467-3700/3749 mellék
E-mail: szerzodes@uzsoki.hu

Informatikai és Adattárház Osztály
Kozalik Miklós osztályvezetõ
Tel.:+36-1-467-3788
E-mail: informatika@uzsoki.hu

Üzembiztonsági Iroda
Vásárhelyi István, munka-, és tûzvédelmi elõadó
Tel.:+36-1-467 3743
E-mail vasarhelyi.istvan@uzsoki.hu

Sugárvédelmi Szolgálat
Vezetõ: Benedek Tibor 
Tel.:+36-1-467-3800/1041 mellék
E-mail: benedek.tibor@uzsoki.hu
Sugárvédelmi szakértő: Rácz Ildikó
Tel.:+36-1-467-3800/1040 mellék
E-mail: raczi@uzsoki.hu

Központi Iktató
Szakmai vezetõ: Szlovákné Bandula Ilona
Csoportvezetõ: Endrõdi Szilvia
Tel.:+36-1-467-3700/1328
E-mail: iktato@uzsoki.hu

ORVOS IGAZGATÓSÁG

Titkárság
Tel.:+36-1-467-3700/2100, 2200 mellék 
E-mail: orvosigazgato@uzsoki.hu

Kórházhigiénia
Gõbelné Dr. Pem Teréz vezetõ fõorvos
Tel: +36-1-467-3700/3777
E-mail: pemterez@uzsoki.hu

 

ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG

Titkárság
Tel.:+36 1-46737-00/2500, 2600 mellék
E-mail: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

Szakoktatás
Krimmer-Schoblocher Tünde
Tel.:+36-1-467-3700/3767-es mellék
E-mail: tovabbkepzes@uzsoki.hu

Bukodi Edit
Tel: +36-1-467-3700/3844-es mellék
E-mail: bukodi.edit@uzsoki.hu

Szociális Munkás
Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi
Tel.:+36-1-467-3700/1734-es mellék
E-mail: szocialismunkas@uzsoki.hu

Gyermekváró
Lőrincz Mária Zsuzsanna
Tel.:+36-70 199 4123
E-mail: gyermekvaro@uzsoki.hu

 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Titkárság
Tel.: +36-467-3700/2300, 2400 mellék
E-mail: gazdig@uzsoki.hu

Pénzügyi és Számviteli Osztály
Az intézménytervezéssel, bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással, a gazdálkodás során keletkezett követelések maradéktalan behajtásával, vagyon-nyilvántartással, számvitellel, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal, gazdasági folyamatokba épített ellenõrzéssel kapcsolatos feladatait végzi a vonatkozó törvényi és jogszabályi, valamint az intézmény saját szabályzataiban foglalt rendelkezések szigorú betartásával. A leltározási feladatok ellátása.

Kálmánné Juhász Ilona mb. osztályvezetõ
Lovászné Balogh Ildikó  osztályvezető helyettes

Tel.: +36-1-467-3754 
E-mail: penzugy@uzsoki.hu

 

Finanszírozási és Kontrolling Osztály
A NEAK finanszírozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását, támogatását végzi és a keretgazdálkodási munka menetének, tervezésének támogatását. Éves- havi TVK terv elkészítése, gazdasági elemzések végzése.

Császár Éva osztályvezető        
Tel.: +36-1-467-3700/3790
E-mail: csaszar.eva@uzsoki.hu     

 

Orvosi Mûszergazdálkodási Osztály
Az osztály feladata valamennyi gyógyító, diagnosztikai szolgáltatást végzõ osztály és egység orvosi gép-mûszer, berendezés és kézimûszer igényeinek tervezése és beszerzése, a meglévõ géppark javítása, javíttatása, karbantartása, selejtezése, valamint a kapcsolódó raktározási és adminisztrációs (nyilvántartási, beszámolási) tevékenység elvégzése. Az osztály szoros kapcsolatban áll a Kórház összes gyógyító és diagnosztikai szolgáltatást végzõ egységével, és az ezeket támogató  egységgel, a szakhatóságokkal, valamint a beszállítókkal."

Horváth László osztályvezetõ
Tel.: +36-1-467-3801 
E-mail: muszer@uzsoki.hu

 

Mûszaki és Logisztikai Fõosztály

Szabó Béla fõosztályvezetõ
Tel.:+36-1-467-3700/3814 mellék
E-mail: szabo.bela@uzsoki.hu

 

Anyaggazdálkodási Osztály
Elsõdleges feladata az intézmény alaptevékenységéhez szükséges anyag- és eszközgazdálkodás tervezése, készletek beszerzése, raktározása, textilkezelés és felhasználók részére történõ továbbítása.

Rebecsák Györgyi osztályvezetõ
Tel.:+36-1-467-3700/3752 mellék
E-mail: rebecsak.gyorgyi@uzsoki.hu

 

Mûszaki Osztály
A Mûszaki Osztály feladata az Intézmény telephelyein a Kórház mûködéséhez szükséges mûszaki feltételek biztosítása, mûködtetése és ellenõrzése. Ezen túlmenõen részt vesz a Kórház beruházási- felújítási- és fejlesztési terveinek elõkészítésében, azok megvalósításában, ellenõrzi, illetve felügyeli a projektek megvalósítását.

Jancsó Ferenc osztályvezetõ
Tel.:+36-1-4673700/3732
E-mail: jancso.ferenc@uzsoki.hu
Mûszaki ügyintézõ: +36-1467-3700/2365 mellék 

 

Ellátási Szolgálat
Az ellátási szolgálat az alábbi feladatokat végzi:
- belsõ és külsõ szállítási,szállítás - szervezési
- rendezvény - szervezési és felügyeleti
- terület- és parkfenntartási tevékenységek

Bayer Attila szolgálat vezetõ
Tel.:+36-1-467-3771
E-mail: bayer.attila@uzsoki.hu

 

Humánpolitikai Osztály
Az osztály a humánerõforrás gazdálkodás, munkaerõ- és bérgazdálkodás mellett a szociális ellátási tevékenységet is végez.

Kövesi Jánosné humánpolitikai igazgató 
Tel.: +36-1-467 3757

Szirtné Budai Éva humánpolitikai osztályvezetõ helyettes  
Tel.:+36-1-467 3759

Humánpolitikai elõadók: 
Tel.:+36-1-467 3700 /1087, 1088, 1136, 1172 mellékek

Külsõ intézménybõl érkezõk ügyintézõje, szociális elõadó:  
Tel.: +36-1-467 3700/ 1207 mellék
E-mail: humanpolitika@uzsoki.hu